Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 11 jan 2021 08:23 

conformiteitsattest kamerwoningen voor seizoenarbeiders


Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van conformiteitsattesten voor zelfstandige woningen, kamerwoningen en kamerwoningen bestemd voor de huisvesting van seizoenarbeiders en tot het bepalen van de wijze waarop het agentschap Wonen-Vlaanderen kennis krijgt van de afgifte van een conformiteitsattest of het nemen van een besluit ongeschiktheid, onbewoonbaarheid of overbewoning

Bestanden beschikbaar voor download:
Attesten (700.1 Kb)

Rechtsgronden
Dit besluit is gebaseerd op:
- de Vlaamse Codex Wonen van 2021, artikel 3.6, § 1, tweede lid;
- het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, artikel 3.7, § 1, tweede lid, artikel 3.10, tweede lid, artikel 3.16, derde lid en artikel 3.34, derde lid.
DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIEN en BEGROTING, WONEN EN ONROEREND ERFGOED BESLUIT:
Artikel 1. Het conformiteitsattest vermeld in artikel 3.7, § 1, tweede lid van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 wordt opgesteld aan de hand van de modellen van conformiteitsattesten die bij dit besluit zijn gevoegd als :
1° bijlage 1 voor zelfstandige woningen;
2° bijlage 2 voor kamerwoningen;
3° bijlage 3 voor kamerwoningen, bestemd voor de huisvesting van seizoenarbeiders.
Art. 2. De burgemeester brengt het agentschap Wonen-Vlaanderen op de hoogte van de afgifte van een conformiteitsattest of het nemen een besluit tot ongeschikt-, onbewoonbaar- of overbewoondverklaring, door:
1° de registratie en het opladen van het conformiteitsattest of het besluit in het Vlaams Loket Woningkwaliteit, afgekort VLOK, als vermeld in artikel 1.2, eerste lid, 144° van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 als het lokaal bestuur het implementatietraject voor het gebruik van VLOK doorlopen heeft;
2° het aanleveren van een digitale kopie van het ondertekende conformiteitsattest of besluit langs een beveiligde elektronische weg.
Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2021.
Brussel, 7 december 2020.
De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed
M. DIEPENDAELE  Nieuwsflash
 
Windgids Lees meer
 
 
Ontbossing voor landbouw Lees meer
 
 
Arbeidsongevallen landbouw en zeevisserijLees meer
 
 
Verhogen van de markt- en prijstransparantie in de landbouw- en voedselmarktLees meer
 
 
Herbekijk webinar verzamelaanvraag 2021Lees meer
 
 
Akkord over tijdelijk verhoogde residulimiet voor CIPC Lees meer
 
 
4,1 miljoen euro steun voor innovatieve projecten in de land- en tuinbouw Lees meer
 
 
Subsidieaanvraag brede weersverzekering vereenvoudigd Lees meer
 
 
EU-5 areaal aardappelen daalt 6 9%, grootste daling in Frankrijk en DuitslandLees meer
 
 
Brede Weersverzekering 2021: vraag offertes aanLees meer
 
 
Carbon BankingLees meer
 
 
De vlasmarktLees meer
 
 
Coronacrisis Belgische aardappelindustrie: volume verwerking het laagst in 3 jaarLees meer
 
 
Verzamelaanvraag in het kader van het meststoffenbeleidLees meer