Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 11 jan 2021 08:23 

conformiteitsattest kamerwoningen voor seizoenarbeiders


Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van conformiteitsattesten voor zelfstandige woningen, kamerwoningen en kamerwoningen bestemd voor de huisvesting van seizoenarbeiders en tot het bepalen van de wijze waarop het agentschap Wonen-Vlaanderen kennis krijgt van de afgifte van een conformiteitsattest of het nemen van een besluit ongeschiktheid, onbewoonbaarheid of overbewoning

Bestanden beschikbaar voor download:
Attesten (700.1 Kb)

Rechtsgronden
Dit besluit is gebaseerd op:
- de Vlaamse Codex Wonen van 2021, artikel 3.6, § 1, tweede lid;
- het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, artikel 3.7, § 1, tweede lid, artikel 3.10, tweede lid, artikel 3.16, derde lid en artikel 3.34, derde lid.
DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIEN en BEGROTING, WONEN EN ONROEREND ERFGOED BESLUIT:
Artikel 1. Het conformiteitsattest vermeld in artikel 3.7, § 1, tweede lid van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 wordt opgesteld aan de hand van de modellen van conformiteitsattesten die bij dit besluit zijn gevoegd als :
1° bijlage 1 voor zelfstandige woningen;
2° bijlage 2 voor kamerwoningen;
3° bijlage 3 voor kamerwoningen, bestemd voor de huisvesting van seizoenarbeiders.
Art. 2. De burgemeester brengt het agentschap Wonen-Vlaanderen op de hoogte van de afgifte van een conformiteitsattest of het nemen een besluit tot ongeschikt-, onbewoonbaar- of overbewoondverklaring, door:
1° de registratie en het opladen van het conformiteitsattest of het besluit in het Vlaams Loket Woningkwaliteit, afgekort VLOK, als vermeld in artikel 1.2, eerste lid, 144° van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 als het lokaal bestuur het implementatietraject voor het gebruik van VLOK doorlopen heeft;
2° het aanleveren van een digitale kopie van het ondertekende conformiteitsattest of besluit langs een beveiligde elektronische weg.
Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2021.
Brussel, 7 december 2020.
De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed
M. DIEPENDAELE  Nieuwsflash
 
Ventilus-project - Onderzoeksrapporten + alternatief tracé Noord-FrLees meer
 
 
Brede weersverzekering - Subsidieaanvragen 2020Lees meer
 
 
Dierenartsen met opdracht (DMO's) in slachthuizenLees meer
 
 
Fraude met meststalen Lees meer
 
 
Boer zoekt BankLees meer
 
 
Werken in koude weersomstandighedenLees meer
 
 
Kans op normale grondwaterstanden bij start groeiseizoen is kleinLees meer
 
 
Campagne bietenzaad SESVANDERHAVE van start: wees erbijLees meer
 
 
Tijdelijke VLIF-waarborg getroffen boeren door slechte conjunctuur, vogelgriep of BrexitLees meer
 
 
Nieuw voederbietras op de Belgische rassenlijst Lees meer
 
 
Nieuw voederbietras op de Belgische rassenlijst Lees meer
 
 
Vier nieuwe kuilmaïsrassen op de Belgische rassenlijst Lees meer
 
 
Elf nieuwe suikerbietrassen op de nationale rassenlijst Lees meer
 
 
Seizoen voorjaarsbloeiers start met week van de tulp van 16 tot 23 januariLees meer
 
 
Droogte: niet alleen naar de landbouw wijzenLees meer
 
 
Productievoorschriften gebruik niet-biologisch zaaizaad of niet-biologische pootaardappelenLees meer
 
 
Jacht van 1 juli 2020 tot 30 juni 2025Lees meer
 
 
Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) - Steunaanvragen Lees meer
 
 
Daniel Ryckmans nieuwe secretaris NEPG Lees meer
 
 
Evaluatie van de risico’s voor het leefmilieu van ggo'sLees meer
 
 
Winterprei bemesten Lees meer
 
 
Wetgevend kader betreffende de kunstmestregistersLees meer
 
 
Phytofar wint rechtszaak glyfosaat WalloniëLees meer
 
 
Informatie over de brede weersverzekering 2021Lees meer