Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 14 jan 2021 02:40 

Phytofar wint rechtszaak glyfosaat WalloniŽ


In april 2017 publiceerde de Waalse overheid een uitvoeringsbesluit dat het gebruik van glyfosaathoudende producten op haar grondgebied tijdelijk verbood. Het verwarrende was dat producten met glyfosaat toen in Wallonië wel verkocht mochten worden, maar dus niet gebruikt. De enige uitweg voor Phytofar om aan te kaarten dat ook de regioís de Belgische (federale) en Europese spelregels moeten respecteren, was een geding aanspannen voor de Raad van State. Die geeft Phytofar nu gelijk en annuleert het Waalse besluit! Voor de vele tuinders in Wallonië: deze uitspraak verandert voor hen voorlopig Ö niets.

Op 11 januari 2021 heeft de Raad van State een uitspraak gedaan in de rechtszaak die Phytofar in 2017 had aangespannen tegen het Waalse uitvoeringsbesluit over glyfosaathoudende gewasbeschermings-middelen. Dit uitvoeringsbesluit van april 2017 verbood voor 18 maanden (en voor 6 maanden voor professionele gebruikers) het gebruik van glyfosaathoudende gewasbeschermingsmiddelen op het Waalse grondgebied. Het verwarrende was dat producten met glyfosaat toen in België verkocht mochten worden, maar dus niet gebruikt mochten worden in Wallonië. Met deze rechtszaak wilde Phytofar aankaarten dat ook de regio’s, de Belgische (federale) en Europese spelregels moeten respecteren. Het gebrek aan legale en wetenschappelijke basis om, zonder een evaluatie van de betrokken producten, tot een gebruiksverbod over te gaan, hebben we eveneens willen aankaarten. Nu is er dus een uitspraak.

De Raad van State heeft beslist dat het Waalse uitvoeringsbesluit geannuleerd woen baseert zich hiervoor op het principe van het gebrek aan federale loyaliteit: dit regionale besluit was niet in overeenstemming met de federale regels. Dit argument werd ook in een eerdere rechtszaak al naar voor gebracht door het Grondwettelijk Hof. Phytofar is tevreden dat er door de regio’s geen “à la carte” versie kan gemaakt worden van de Europese en federale wetgeving. Phytofar betreurt wel dat daarvoor jaren van rechtsvacuüm en verwarring ontstaan is. In het Vlaams Gewest loopt momenteel nog een procedure met gelijkaardige inbreuken op de federale en Europese spelregels.

In de praktijk verandert er niets: het Waalse besluit gold voor 18 maanden, en was niet meer van toepassing. De federale overheid heeft ondertussen de markttoelatingen voor niet-professioneel gebruik aangepast waardoor glyfosaat niet meer toegelaten is voor particulieren.
Toch neemt dit niet weg dat Phytofar zich blijft scharen achter het feit dat regio’s de Belgische en Europese regels moeten respecteren en dat er hiervoor wettelijke en wetenschappelijk onderbouwde procedures voor gevolgd moeten worden. We willen hier graag als sector blijvend over communiceren.

Tegelijkertijd investeren we in oplossingen op maat van de amateur-tuinder én met oog voor mens en omgeving. Iedereen kan terecht op de website www.Handigindetuin.be voor informatie over goed en veilig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.  Nieuwsflash
 
Ook na de ombouw R4 West en Oost (R4WO) route voor het landbouwverkeerLees meer
 
 
Erkende ramp droogte 15 maart - 15 september 2021: schadedossier indienenLees meer
 
 
Wateroverlast en onweders juni-juli 2021 ook grote impact op groenteteeltLees meer
 
 
Vlaamse agrohandel 2020Lees meer
 
 
Maaien tussen de plassen door Lees meer
 
 
Overvloedige regenval juni-juli 2021: versnelde evaluatie van brede weersverzekering en RampenfondsLees meer
 
 
Inbreuken op het Natuurdecreet in landbouwgebied - Handhavingsbeleid Lees meer
 
 
Geldigheidsduur van de analyseresultaten organisch koolstofgehalte en zuurtegraad (randvoorwaarden)Lees meer
 
 
Loofvernietigingsdata in het kader van de vermeerdering van pootaardappelen Lees meer
 
 
Corona en heropleving economieLees meer
 
 
Potentieel van artificiŽle intelligentie in Europa Lees meer
 
 
Dalende koolstofvoetafdruk van de Vlaamse melk Lees meer
 
 
Impact van te grote hoeveelheden PFOS in Vlaamse waterlopen op landbouwgrondLees meer
 
 
Rapport van de Europese Rekenkamer over het Europese landbouwbeleid Lees meer
 
 
Voedseltop VNLees meer
 
 
Ondersteuning van Vlaamse duurzame wijnbouw Lees meer
 
 
Extra beschermingsmaatregelen tegen slechte weersomstandigheden in de kersenteeltLees meer
 
 
Parlementaire vraag over de reductie van het aardappelareaal Lees meer
 
 
Sociale voorwaarden in het nieuwe GLBLees meer
 
 
Nulbemesting - Ontheffing Lees meer
 
 
Protocol asbestafbouwbeleid voor de land- en tuinbouwsector Lees meer
 
 
Advies besluit Vlaamse Regering biologische productie en etikettering Lees meer
 
 
120 miljoen euro extra voor Vlaamse onderzoeksinfrastructuur uit Vlaams relanceplan Lees meer
 
 
Webinar droogte Lees meer
 
 
Nieuw: e-loket wateronttrekkingen Lees meer
 
 
Nieuwe resultaten grondwaterstanden (rapport juli 2021) Lees meer