Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 15 jan 2021 15:00 

Vlaamse kost met voedselcoalitie en -veranderaars


De interesse van de Vlamingen voor lokale voeding en de voedselketen neemt toe. Lokale voeding is door de coronacrisis de afgelopen maanden maatschappelijk opnieuw een belangrijk thema geworden. Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits wil van die tendens gebruikmaken om tot een echte Vlaamse voedselstrategie te komen in Vlaanderen.

Daarom wordt het project Vlaamse Kost gelanceerd waarbij een maatschappijbreed debat zal worden gehouden over hoe we onze voedseleconomie willen uitbouwen in de toekomst. Een traject met een voedselcoalitie en met voedselveranderaars, burgers met creatieve ideeën. De rijke ideeënbus zal uitmonden in een grote Voedseltop in 2022. Minister Crevits roept organisaties en burgers op om hieraan deel te nemen.

“Met Vlaamse Kost leggen we het accent op voedsel van bij ons en op een eerlijk loon voor zij die instaan voor de voedselproductie. We starten vandaag een traject om tot een sterke Vlaamse voedseleconomie te komen. Een breed verhaal dat we samen met velen willen schrijven, met organisaties en met burgers. Vandaar een brede oproep aan alle geïnteresseerden om mee in dit verhaal te stappen.” - Hilde Crevits 

De coronacrisis heeft ook op het vlak van voeding één en ander in beweging gezet. De aandacht voor de afkomst van ons voedsel en de weg die een product aflegt in de voedselketen is opmerkelijk toegenomen. De burger heeft de weg naar de lokale boer (her)ontdekt. Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits nam al het voortouw met de aankondiging van een Vlaamse voedselstrategie. Dat zal gebeuren onder de naam Vlaamse Kost. Samen met heel wat partners wil minister Crevits ons voedselsysteem de komende jaren veerkrachtiger en innovatiever maken en klaarstomen voor de toekomst.

Om die reden worden nu enkele belangrijke doelstellingen naar voor geschoven:
•    Voluit voor een veerkrachtige voedseleconomie: Welke lessen trekken we uit de coronacrisis? Hoe zorgen we voor voldoende ruimte voor voedselproductie? Welke trends kunnen leiden tot nieuwe verdienmodellen voor de landbouw? Hoe kunnen we de samenwerking binnen de keten verbeteren? Wat kunnen we doen om te komen tot eerlijke prijzen en een correcte waardeverdeling in de keten? Hoe spelen we in op digitalisering, big data, internet of things? 
•    Voedsel verbindt boer en burger: De coronacrisis heeft de interesse van de consument aangewakkerd. De burger herontdekt voedsel, het voedselproductiesysteem, het belang van gezonde en duurzame voeding? Hoe verhogen we de aandacht voor gezonde lokale voeding?  Hoe geven we de korte keten alle kansen? Hoe bouwen we aan een sterkere verbinding tussen boer en burger?
•    Circulair en duurzaam ondernemen voor de toekomst: Hoe zien we het ondernemen in de toekomst? Met aandacht voor innovatie, milieu, gezondere bodem, voedselverliezen en eiwitdiversificatie. Hoe zorgen we ervoor dat voedselproducenten die een maatschappelijke bijdrage leveren hiervoor correct vergoed worden? Hoe overtuigen we de consument om de echte prijs van voedsel te betalen? Hoe zorgen we voor gezonde en duurzame voeding voor iedereen?
•    Gezonde en duurzame voeding voor iedereen: eerlijk voedsel van bij ons, gezonde voedingspatronen, voedselarmoede terugdringen, kracht van sociaal ondernemerschap.

Het traject naar de Voedseltop: voedselcoalitie en voedselveranderaars

De realisatie van deze doelstellingen zal uitmonden in een Voedseltop in 2022. Die Voedseltop geeft de verschillende partners in het voedselverhaal een doel en timing. Minister Crevits nodigt tal van organisaties en burgers uit om mee te stappen in dit voedselverhaal.
•    In de cockpit: de voedselcoalitie
Om een voedselverhaal te maken dat langetermijneffecten kan hebben, is samenwerking met partners cruciaal. Daarom stellen we een voedselcoalitie samen. Deze groep van een twintigtal partners krijgt een plaats in de cockpit van het traject. Dat gaat onder meer over organisaties uit de sector, visiedenkers en de culinaire wereld. We gaan voor een brede coalitie met private en beleidspartners. We geven alle relevante maatschappelijke invalshoeken rond voedsel een plaats aan tafel en brengen de nodige wetenschappelijke expertise aan boord.
•    Mee op pad: geëngageerde voedselveranderaars 
Vandaag lanceren we een oproep aan iedereen die de handen uit de mouwen wil steken. We mikken hierbij op voedselveranderaars uit allerlei hoeken: vernieuwers, ondernemers, onderzoekers, studenten, vertegenwoordigers van middenveldorganisaties, geëngageerde burgers, … Zij kunnen een voorstel indienen om een voedseluitdaging samen aan te pakken. Wil je nu al doorgeven dat je hieraan wil meewerken: meld je al aan op www.vlaanderen.be/vlaamsekost.
•    Samen staan we sterker: beloftevolle voorstellen worden uitgewerkt tot vlaggenschepen
De voedselcoalitie brengt ideeën samen. De meest beloftevolle ideeën worden verder uitgewerkt via projecten die een bijdrage leveren aan de doelstellingen van de strategie. De voedselveranderaars krijgen de steun van de experten uit de voedselcoalitie en een begeleider. Deze projecten worden de vlaggenschepen van de voedselstrategie.
•    Werken aan de toekomst met een uitgekiende voedselstrategie

Terwijl de voedselveranderaars aan de slag zijn, schrijven we samen met de voedselcoalitie de voedselstrategie. De doelstellingen vormen het kader waarbinnen acties en een visie worden samengebracht. Minister Crevits reikt haar hand uit naar de collega’s van de Vlaamse Regering om samen de strategie uit te werken en te helpen realiseren. Binnen de Vlaamse overheid wordt afgestemd via het Netwerk Voedselbeleid.

Vlaams minister van Landbouw en Voeding, Hilde Crevits: “De voorbije maanden hebben we het belang van lokale voeding herontdekt. We willen de interesse voor lekker, lokaal en duurzaam geproduceerd voedsel vasthouden en stimuleren. We willen landbouwers en burgers dichter bij elkaar brengen en consumenten opnieuw doen nadenken over de herkomst van hun voedsel komt. En belangrijk: landbouwers moeten een eerlijke prijs voor hun producten krijgen. Daarnaast moet er aandacht zijn voor de duurzaamheid, de wijze waarop producten tot bij ons komen en gezonde voeding voor iedereen. De voedselcoalitie zal daarvoor een sterke bondgenoot zijn. Er gaat onder meer aandacht naar verdienmodellen, samenwerking, nieuwe teelten, lokale producten in de winkel enz. Met Vlaamse Kost willen we accenten leggen op voedsel van bij ons en op een eerlijk loon voor zij die ons voedsel produceren.”  Nieuwsflash
 
Een bib van bodembacteriŽn voor duurzame sojaLees meer
 
 
Dodelijk paardenvirusLees meer
 
 
Groen, geel, oranje of rood. In welk gebiedstype ligt mijn perceel? Lees meer
 
 
Brede Weersverzekering 2021: vraag offertes aanLees meer
 
 
Iets hogere stikstofadviezen Lees meer
 
 
Actualiteitsdebat over de aanpak van de stikstofproblematiek in Vlaanderen Lees meer
 
 
Coronacrisis Belgische aardappelindustrie: volume verwerking het laagst in 3 jaarLees meer
 
 
Verzamelaanvraag in het kader van het meststoffenbeleidLees meer
 
 
Onderzoek naar grootschalige mestfraude in Vlaanderen Lees meer
 
 
Het herstel van natte natuur Lees meer
 
 
De toestand van de Vlaamse bodemLees meer
 
 
Dewulf MH 24x-stortbunkers nieuwe optiesLees meer
 
 
Hoe denken landbouwers over beheerovereenkomsten akkerfauna Lees meer
 
 
Bosaanplant in bosgebied en niet in herbevestigd agrarisch gebiedLees meer
 
 
Betaling saldo van de premie voor de productie van vleeskalveren Ė campagne 2020 Lees meer
 
 
Windmolenprojecten - Behandeling beroepsprocedures Lees meer
 
 
Webinar ĎSuikerbieten en Cichoreií Lees meer
 
 
Teeltvrije zonelangs waterlopenLees meer
 
 
SubsidiŽring van praktijkcentra in plantaardige productieLees meer