Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 15 jan 2021 17:45 

Evaluatie van de risico’s voor het leefmilieu van ggo's


De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de doelbewuste introductie in het leefmilieu evenals het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde organismen of van producten die er bevatten.

Dit ontwerp beoogt de omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1381 tot wijziging van Richtlijn 2001/18/EG wat betreft de procedure van milieurisicobeoordeling van genetisch gemodificeerde organismen. Deze Europese verordening over de transparantie en duurzaamheid van de risicobeoordeling in de voedselketen legt nieuwe regels op om tot een betere risicocommunicatie te komen als essentieel onderdeel van een transparant risicoanalyseproces in de voedselketen.

Artikel 9 van deze verordening wijzigt enkele bepalingen van Richtlijn 2001/18/EG wat betreft de transparantie, de vertrouwelijkheid en de gestandaardiseerde gegevensformaten voor de indiening van dossiers op Europees niveau. Het koninklijk besluit van 21 februari 2005 tot omzetting van deze richtlijn in nationaal recht moet bijgevolg worden aangepast.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 februari 2005 tot reglementering van de doelbewuste introductie in het leefmilieu evenals van het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde organismen of van producten die er bevatten.  Nieuwsflash
 
Een bib van bodembacteriën voor duurzame sojaLees meer
 
 
Dodelijk paardenvirusLees meer
 
 
Groen, geel, oranje of rood. In welk gebiedstype ligt mijn perceel? Lees meer
 
 
Brede Weersverzekering 2021: vraag offertes aanLees meer
 
 
Iets hogere stikstofadviezen Lees meer
 
 
Actualiteitsdebat over de aanpak van de stikstofproblematiek in Vlaanderen Lees meer
 
 
Coronacrisis Belgische aardappelindustrie: volume verwerking het laagst in 3 jaarLees meer
 
 
Verzamelaanvraag in het kader van het meststoffenbeleidLees meer
 
 
Onderzoek naar grootschalige mestfraude in Vlaanderen Lees meer
 
 
Het herstel van natte natuur Lees meer
 
 
De toestand van de Vlaamse bodemLees meer
 
 
Dewulf MH 24x-stortbunkers nieuwe optiesLees meer
 
 
Hoe denken landbouwers over beheerovereenkomsten akkerfauna Lees meer
 
 
Bosaanplant in bosgebied en niet in herbevestigd agrarisch gebiedLees meer
 
 
Betaling saldo van de premie voor de productie van vleeskalveren – campagne 2020 Lees meer
 
 
Windmolenprojecten - Behandeling beroepsprocedures Lees meer
 
 
Webinar ‘Suikerbieten en Cichorei’ Lees meer
 
 
Teeltvrije zonelangs waterlopenLees meer
 
 
Subsidiëring van praktijkcentra in plantaardige productieLees meer