Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel

 11 feb 2021 08:40 

Aanplantsubsidie steunt West-Vlaamse landbouwers en boomkwekers


De Provincie West-Vlaanderen lanceerde eind november een aanplantsubsidie voor land- en tuinbouwers die een beplantingsplan tot uitvoering brengen in het kader van een vergunningsdossier of die hun bedrijf beter willen integreren in het landschap. Concreet kunnen ze rekenen op 75% terugbetaling als ze hun streekeigen plantmateriaal aankopen bij West-Vlaamse boomkwekers. “Met die tegemoetkoming geven we zowel de land- en tuinbouwers als de boomkwekers een duwtje in de rug in deze economisch moeilijke tijden”, vertelt gedeputeerde Bart Naeyaert. Het initiatief kadert in het relanceplan van de Provincie West-Vlaanderen voor de land- en tuinbouwsector.

Wie wil bouwen of verbouwen moet een vergunning aanvragen. Dat geldt ook voor land- en tuinbouwers. Vergunningverlenende overheden hechten veel belang aan de integratie van land- en tuinbouwbedrijven in het landschap. Meestal is een beplantingsplan zelfs standaard onderdeel van een omgevingsvergunningsaanvraag. De Provincie West-Vlaanderen geeft land- en tuinbouwers dit plantseizoen financiële steun bij de uitvoering van dat beplantingsplan.   Win-winsituatie voor West-Vlaamse landbouwer én boomkweker   Net als veel andere sectoren voelen land- en tuinbouwers de coronacrisis op diverse vlakken. Daarom steunt de Provincie West-Vlaanderen de sector via een relanceplan. Een subsidie van 75% voor de aankoop van streekeigen plantgoed bij een West-Vlaamse boomkweker is een van de actiepunten. “Zo ondersteunen we land- en tuinbouwers die hun bedrijfsintegratie realiseren of die hun bedrijf beter willen integreren in het landschap. Tegelijk stimuleren we de afzet van plantgoed uit de West-Vlaamse boomkwekerij”, vertelt gedeputeerde Bart Naeyaert.   De periode december-februari is het ideale plantseizoen voor bomen en struiken. Net daarom dienen deelnemende landbouwbedrijven het plantgoed aan te kopen tussen 1 december 2020 en 28 februari 2021. Ze kunnen hun aanvraagformulier en facturen indienen tot eind april. Alle praktische info over de subsidie is te vinden op www.inagro.be/plantgoedsubsidie.     Aanplantsubsidie is een groot succes   Heel wat land- en tuinbouwbedrijven gingen al op het aanbod in. “Enkele dagen na de lancering kregen we al aanvragen binnen. En dat is sindsdien niet meer gestopt. We kunnen de aanplantsubsidie nu al een groot succes noemen”, gaat Bart Naeyaert verder. Vandaag dienden vierenveertig bedrijven al een aanvraag in.   De deelnemende land- en tuinbouwers maken intussen werk van de landschappelijke integratie van hun bedrijf. Zo ook landbouwer Bart Gruwier uit Woesten, die recent renovatiewerken uitvoerde op zijn bedrijf. De subsidie is naar eigen zeggen mooi meegenomen. “Het financiële extraatje geeft mij een duwtje in de rug in deze onzekere tijden. Bovendien stimuleert de subsidie me om het beplantingsplan sneller uit te voeren dan gepland.”   Inagro begeleidt landbouwbedrijven bij landschappelijke integratie   Een vergunning krijgen is vandaag niet evident, zeker niet in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. In een goed vergunningsdossier mag een plan voor de integratie in het landschap dan ook niet ontbreken. “Een grotere omvang impliceert immers ook meer belangstelling voor de integratie in het landschap. Wie rekening houdt met de omgeving, creëert een draagvlak voor landbouw in de maatschappij”, stelt Timo Platteau, adviseur bedrijfsintegratie bij Inagro.   Daarom kloppen land- en tuinbouwers aan bij Inagro voor advies bij hun landschappelijke integratie. “Dankzij onze landbouwkundige kennis kunnen we anticiperen op mogelijke knelpunten of bezwaren. Bij de opmaak van het landschappelijke integratieplan benaderen we bovendien altijd het volledige bedrijf én het landschap, en niet enkel het onderwerp van de vergunning”, klinkt het bij Inagro. Met een concreet plan en een goede motivatie wil Inagro de kans op een succesvolle afloop van de vergunningsprocedure verhogen.   Ook landbouwer Bart Gruwier was tevreden over de samenwerking. “Inagro nam de tijd om tijdens een bezoek aan ons bedrijf in overleg te gaan. Zo werkten we samen een specifiek en haalbaar beplantingsplan uit”, vertelt hij daarover. “Dat plan bespaarde ons en het adviesbureau extra werk bij de opmaak van de vergunningsaanvraag.” Land- en tuinbouwbedrijven die net als landbouwer Bart advies willen inwinnen, kunnen contact opnemen met Inagro via bedrijfsintegratie@inagro.be. Documenten PB_plantgoed-3626.jpgPB_plantgoed-3626.jpgPB_plantgoed-3636.jpgPB_plantgoed-3636.jpgPB_plantgoed-3646.jpgPB_plantgoed-3646.jpgPB_plantgoed-3653.jpgPB_plantgoed-3653.jpg

  Nieuwsflash
 
B3W: duurzaam bodem- en nutriëntenbeheerLees meer
 
 
Carbon BankingLees meer
 
 
Landbouwgrond wordt onbetaalbaar voor jonge boeren Lees meer
 
 
FrieslandCampina-topvrouw krijgt miljoen vertrekpremie, niks voor de boerLees meer
 
 
Te routineuze handeling in landbouw vaak oorzaak van dodelijke ongevallenLees meer
 
 
De vlasmarktLees meer
 
 
Diepvriesgroentjes vriesvers en recht van het veld Lees meer
 
 
Een bib van bodembacteriën voor duurzame sojaLees meer
 
 
Groen, geel, oranje of rood. In welk gebiedstype ligt mijn perceel? Lees meer
 
 
Brede Weersverzekering 2021: vraag offertes aanLees meer
 
 
Iets hogere stikstofadviezen Lees meer
 
 
Actualiteitsdebat over de aanpak van de stikstofproblematiek in Vlaanderen Lees meer
 
 
Coronacrisis Belgische aardappelindustrie: volume verwerking het laagst in 3 jaarLees meer
 
 
Verzamelaanvraag in het kader van het meststoffenbeleidLees meer
 
 
Onderzoek naar grootschalige mestfraude in Vlaanderen Lees meer
 
 
Het herstel van natte natuur Lees meer
 
 
De toestand van de Vlaamse bodemLees meer
 
 
Hoe denken landbouwers over beheerovereenkomsten akkerfauna Lees meer
 
 
Bosaanplant in bosgebied en niet in herbevestigd agrarisch gebiedLees meer
 
 
Betaling saldo van de premie voor de productie van vleeskalveren – campagne 2020 Lees meer
 
 
Windmolenprojecten - Behandeling beroepsprocedures Lees meer
 
 
Webinar ‘Suikerbieten en Cichorei’ Lees meer
 
 
Teeltvrije zonelangs waterlopenLees meer
 
 
Subsidiëring van praktijkcentra in plantaardige productieLees meer