Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 11 feb 2021 14:32 

Corona: één op drie stelt investeringen uit - update


9 op de 10 land- en tuinbouwers hebben minstens 1 negatieve impact ervaren door de coronacrisis. De helft treft ook actief maatregelen om de crisis het hoofd te bieden. Dat blijkt uit een enquête van het departement Landbouw & Visserij bij Vlaamse landbouwers. 1 op 3 stelt geplande investeringen uit.

Uit de bevraging blijkt dat 59% van de land- en tuinbouwers zegt dat de economische situatie in de 6 maanden voor september (veel) slechter was dan normaal, terwijl 32% spreekt over een normale situatie. De maanden na september worden voornamelijk even slecht of zelfs nog slechter ingeschat. De bevraagden wijten deze slechte economische situatie in grote mate minstens deels aan corona.

Helft van de landbouwers onderneemt actie
88% van de land- en tuinbouwers geeft aan minstens 1 negatieve impact door de coronacrisis te ervaren. Bedrijven worden geteisterd door afzetproblemen (50%), hogere prijzen voor hun inputproducten (38%), lagere prijzen voor hun outputproducten (31%), betalingsproblemen (15%) en arbeidsproblemen (16%).
Ook de impact op de mentale gezondheid (21%) van de land- en tuinbouwers is aanzienlijk.
Om het hoofd te bieden aan de crisis onderneemt 52% van de landbouwers acties. De voornaamste actie is het uitstellen van investeringen (31%), maar ook het aanpassen van de productie (16%) en besparen op arbeid (10%) komen voor. Het verschil tussen de deelsectoren en individuele bedrijven is, zoals vaak in de land- en tuinbouwsector, groot.
30% van de bevraagde aardappeltelers geeft aan onverkochte voorraden te hebben door de crisis. Deze voorraden moesten op een andere manier afgezet of verwerkt worden, vaak met een groot omzetverlies tot gevolg. 20% van het bevraagde areaal werd zo getroffen, waarbij de aardappelen voornamelijk vervoederd werden.
Ook uitzonderlijke export, vergisting, compostering en uitzonderlijke ophaling door een afnemer komen voor. Het aandeel contractteelt en contractvrije markt lijkt voor de aardappelen niet te verschuiven door de coronacrisis.
Ook de sierteeltsector wordt zwaar getroffen. 70% van de bevraagde sierteeltbedrijven geeft een omzetverlies aan, dat varieert tussen 3% en 70%. Vooral de azalea- en snijbloemsectoren duiden grote verliezen aan. Iets meer dan de helft van de sierteeltbedrijven had onverkochte voorraden, die vaak omgezet werden tot compost of bodemverbeterend middel.

Steunmaatregelen
Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits: “De coronacrisis treft zoals bekend ook de land- en tuinbouwsector. Via een noodfonds hebben we steun geboden aan de aardappel- en siertelers. Bedrijven die zware verliezen lijden, komen in aanmerking voor het Vlaams Beschermingsmechanisme en via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds stimuleren we land- en tuinbouwers om in de mate van het mogelijke toch nieuwe investeringen te doen met het oog op de toekomst. Via het VLIF wordt ook opnieuw een waarborgregeling voor overbruggingskredieten aangeboden , besluit minister Crevits.
Hoewel de impact verschilt van bedrijf tot bedrijf, is er een duidelijke negatieve impact van de coronacrisis op de algemene land- en tuinbouwsector in Vlaanderen. De resultaten zijn gebaseerd op 448 ingevulde enquêtes. De landbouwers zijn aangesloten zijn bij het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN) van het Departement Landbouw en Visserij, een boekhoudnetwerk dat een representatieve steekproef vormt van de Vlaamse land- en tuinbouw.  Nieuwsflash
 
B3W: duurzaam bodem- en nutriëntenbeheerLees meer
 
 
Carbon BankingLees meer
 
 
Landbouwgrond wordt onbetaalbaar voor jonge boeren Lees meer
 
 
FrieslandCampina-topvrouw krijgt miljoen vertrekpremie, niks voor de boerLees meer
 
 
Te routineuze handeling in landbouw vaak oorzaak van dodelijke ongevallenLees meer
 
 
De vlasmarktLees meer
 
 
Diepvriesgroentjes vriesvers en recht van het veld Lees meer
 
 
Een bib van bodembacteriën voor duurzame sojaLees meer
 
 
Groen, geel, oranje of rood. In welk gebiedstype ligt mijn perceel? Lees meer
 
 
Brede Weersverzekering 2021: vraag offertes aanLees meer
 
 
Iets hogere stikstofadviezen Lees meer
 
 
Actualiteitsdebat over de aanpak van de stikstofproblematiek in Vlaanderen Lees meer
 
 
Coronacrisis Belgische aardappelindustrie: volume verwerking het laagst in 3 jaarLees meer
 
 
Verzamelaanvraag in het kader van het meststoffenbeleidLees meer
 
 
Onderzoek naar grootschalige mestfraude in Vlaanderen Lees meer
 
 
Het herstel van natte natuur Lees meer
 
 
De toestand van de Vlaamse bodemLees meer
 
 
Hoe denken landbouwers over beheerovereenkomsten akkerfauna Lees meer
 
 
Bosaanplant in bosgebied en niet in herbevestigd agrarisch gebiedLees meer
 
 
Betaling saldo van de premie voor de productie van vleeskalveren – campagne 2020 Lees meer
 
 
Windmolenprojecten - Behandeling beroepsprocedures Lees meer
 
 
Webinar ‘Suikerbieten en Cichorei’ Lees meer
 
 
Teeltvrije zonelangs waterlopenLees meer
 
 
Subsidiëring van praktijkcentra in plantaardige productieLees meer