Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 19 feb 2021 13:36 

Coronacompensatie aardappeltelers


In 2020 werd bedrag van 10 miljoen euro werd een bedrag van 10 miljoen euro voorzien om de ergste verliezen voor de aardappeltelers te compenseren.
Intussen werden met Kerst alle vergoedingen uitbetaald.

Er werden 429 dossiers ingediend. Er werd in totaal 233.459 ton aangeboden voor vergoeding. De gemiddelde aanvraag had betrekking op 544 ton.

De uitbetaling gebeurde op 24/12/2020 voor een totaalbedrag van 5,19 miljoen euro. Het maximale budget van 10 miljoen euro wordt niet overschreden.

Alle aanvragen werden administratief gecontroleerd. Bij 6% van de dossiers werd eveneens een controle ter plaatse uitgevoerd. De selectie van deze dossiers voor controle ter plaatse gebeurde op basis van een risicoanalyse en een toevalselectie.
Tijdens de controle ter plaatse werd, naast het controleren van de bewijsstukken m.b.t. de vermelde stock, eveneens gecheckt hoeveel kg dagelijks aan de aanwezige runderen werd gevoederd en in welke periode. Dit werd onder meer geverifieerd aan de hand van de beschikbare diergegevens. Via deze gegevens kon geverifieerd worden of met het vervoederen van de aardappelen aan de dieren minder ander veevoeder moest worden aangekocht.  Nieuwsflash
 
Voldoet jouw teeltplan aan de pre-ecoregeling voor verhogen v/h effectieve organisch koolstofgehalteLees meer
 
 
Land­bouw­rap­port 2020 (LARA) Lees meer
 
 
Bedrijfseconomische resultaten per landbouwsectorLees meer
 
 
Overlegcomité beslist winterpakket met onmiddellijke ingang Lees meer
 
 
liquiditeitsbescherming aan varkenshoudersLees meer
 
 
Verlening eenmalige korting varkenshouders voor ophaling krengenLees meer
 
 
Wetgeving driftreductie en bufferzones op een rijtje Lees meer
 
 
INTERPOM 2021 gaat dus door zoals voorzien!Lees meer
 
 
Zijn natuur en landbouw te verzoenen? (Podcast Agribex)Lees meer
 
 
Duitse coalitie gaat voor 30% biologisch en duurdere arbeid Lees meer
 
 
Registratiepunt ‘Droogteschade aan woningen’ Lees meer
 
 
Invloed klimaatverandering op peren Lees meer
 
 
Kostenexplosie bij consumptieaardappelen Lees meer
 
 
Algemene Vergadering Phytofar 2021: de plantaardige voedselketen en klimaatveranderingLees meer
 
 
Akkoord over gedragscode voor aardappelcontracten Lees meer
 
 
Beleids- en begrotingstoelichting Landbouw en Visserij 2022Lees meer
 
 
Limburg voert 42% van alle Vlaamse erosieprojecten uit Lees meer
 
 
Dewulf - Interpom 2021 showt de EnduroLees meer
 
 
Algenboerderijen Lees meer
 
 
Meer bewustmaking rond nieuwe mycotoxinesLees meer
 
 
Overstromingen Wallonië op 24 juli 2021 erkend als algemene rampLees meer
 
 
Overstromingen 14-16 juli 2021 in Wallonië erkend als ramp: schadedossier indienenLees meer
 
 
Liquiditeitstoelage varkenshouders AANVRAGENLees meer
 
 
Gefractioneerd bemesten in aardappelen in 2021Lees meer
 
 
EC wil tegen 2023 wettelijke bescherming voor bodemsLees meer
 
 
Periode van verhoogd risico mbt risico op insleep van aviaire influenzaLees meer
 
 
Overlegcomité: voortaan brede mondmaskerplicht en verplicht telewerk Lees meer
 
 
SESVanderHave biedt aardappelboeren de enige oplossing tegen wortelknobbelaaltjesLees meer