Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 21 feb 2021 16:44 

Eerste projecten van Droogte Innovatie Fonds goedgekeurd


De Limburgse deputatie heeft twee projecten goedgekeurd voor duurzamer watergebruik in de landbouwsector. De projecten werden geselecteerd door de jury van het Droogte Innovatie Fonds, waar ook weerman Ruben Weytjens lid van is.

In het najaar van 2020 richtte de provincie Limburg het Droogte Innovatie Fonds op om de land- en tuinbouwsector weerbaarder te maken tegen droogte. De provincie voorziet de komende vijf jaar zo’n 1,25 miljoen euro voor verschillende projecten. Die konden gegadigden indienen bij een zevenkoppige jury, met onder meer weerman Ruben Weytjens en Kristof Das van Agropolis als leden. De eerste twee projecten werden door hen geselecteerd, de deputatie keurde ze finaal goed. “We investeren nu bijna 224.000 euro in efficiënter waterverbruik en in innovatieve technieken”, zegt Inge Moors (CD&V), gedeputeerde voor Landbouw.

Het eerste project ziet een vernieuwing van het CIRO-irrigatiesysteem in Kinrooi. Dat bestaande systeem onttrekt water uit de grindplassen aan de Maas en beregent daarmee zo’n 2.200 hectare akkers. “Probleem is dat het water enkel met haspel en waterkanonnen verspreid wordt”, zegt kabinetsmedewerker Inge Verheyen. “Zo gaan veel water en energie verloren; 50 procent van het gebruikte water vloeit gewoon opnieuw de grond in. Dit project wil daarom een systeem van druppelirrigatie aanleggen. Op een diepte van 30 tot 50 centimeter komen er druppelslangen die rechtstreeks de wortel gaan bevloeien, zo is er geen verlies. Dit project van zo’n 120.000 euro is uniek in Vlaanderen.”  

Het tweede project ontwikkelt een toolbox – in de vorm van een webstek – voor de landbouwer. “Daar kunnen landbouwers zien hoe ze water kunnen besparen tijdens het sproeien of wat de voorwaarden zijn voor een regenput. Eigenlijk alles wat te maken heeft met droogte en duurzaamheid. Vaak is er gebrekkige informatie over de praktische en financiële haalbaarheid van droogtemaatregelen. Daardoor is de drempel om te gaan investeren dikwijls te hoog. Met dit project willen we landbouwers snel en duidelijk een overzicht geven van welke maatregelen gunstig kunnen zijn voor het watergebruik op hun bedrijf.”

In de loop van maart lanceert de provincie Limburg voor de tweede keer een oproep voor het Droogte Innovatie Fonds, met opnieuw 250.000 euro ter beschikking.  Nieuwsflash
 
Voldoet jouw teeltplan aan de pre-ecoregeling voor verhogen v/h effectieve organisch koolstofgehalteLees meer
 
 
Land­bouw­rap­port 2020 (LARA) Lees meer
 
 
Bedrijfseconomische resultaten per landbouwsectorLees meer
 
 
Overlegcomité beslist winterpakket met onmiddellijke ingang Lees meer
 
 
liquiditeitsbescherming aan varkenshoudersLees meer
 
 
Verlening eenmalige korting varkenshouders voor ophaling krengenLees meer
 
 
Wetgeving driftreductie en bufferzones op een rijtje Lees meer
 
 
INTERPOM 2021 gaat dus door zoals voorzien!Lees meer
 
 
Zijn natuur en landbouw te verzoenen? (Podcast Agribex)Lees meer
 
 
Duitse coalitie gaat voor 30% biologisch en duurdere arbeid Lees meer
 
 
Registratiepunt ‘Droogteschade aan woningen’ Lees meer
 
 
Invloed klimaatverandering op peren Lees meer
 
 
Kostenexplosie bij consumptieaardappelen Lees meer
 
 
Algemene Vergadering Phytofar 2021: de plantaardige voedselketen en klimaatveranderingLees meer
 
 
Akkoord over gedragscode voor aardappelcontracten Lees meer
 
 
Beleids- en begrotingstoelichting Landbouw en Visserij 2022Lees meer
 
 
Limburg voert 42% van alle Vlaamse erosieprojecten uit Lees meer
 
 
Dewulf - Interpom 2021 showt de EnduroLees meer
 
 
Algenboerderijen Lees meer
 
 
Meer bewustmaking rond nieuwe mycotoxinesLees meer
 
 
Overstromingen Wallonië op 24 juli 2021 erkend als algemene rampLees meer
 
 
Overstromingen 14-16 juli 2021 in Wallonië erkend als ramp: schadedossier indienenLees meer
 
 
Liquiditeitstoelage varkenshouders AANVRAGENLees meer
 
 
Gefractioneerd bemesten in aardappelen in 2021Lees meer
 
 
EC wil tegen 2023 wettelijke bescherming voor bodemsLees meer
 
 
Periode van verhoogd risico mbt risico op insleep van aviaire influenzaLees meer
 
 
Overlegcomité: voortaan brede mondmaskerplicht en verplicht telewerk Lees meer
 
 
SESVanderHave biedt aardappelboeren de enige oplossing tegen wortelknobbelaaltjesLees meer