Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten

 18 jul 2021 08:58 

Plan Vlaamse Veerkracht: Bestedingskader middelen projectoproep ‘Realisatie Eiwitstrategie’


In het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ omvat het project ‘Realisatie Eiwitstrategie’ een enveloppe van 4 miljoen euro relancemiddelen voor samenwerkingsprojecten om het eiwitaanbod in Vlaanderen te verduurzamen (onder andere water- en klimaatvriendelijker maken) en te verbreden.

In dit kader keurt de Vlaamse Regering nu de projectoproep ‘Realisatie Eiwitstrategie’ goed. Deze projectoproep draagt bij aan de zes doelstellingen van de Vlaamse eiwitstrategie, namelijk duurzame diervoeders, duurzame dierlijke productie, meer plantaardige eiwitten, meer nieuwe eiwitten, meer productdiversiteit en duurzame eiwitconsumptie. Dit project zet, door te kiezen voor duurzame (lage water input) eiwitbronnen en verdienmodellen, ook in op de doelstelling van de Vlaamse Regering die vervat zijn in de Blue Deal, namelijk de droogteproblematiek en de waterschaarste op een krachtdadige manier aanpakken.  Nieuwsflash
 
WeersextremenLees meer
 
 
Milcobel onder de hamerLees meer
 
 
Werktuigendagen Oudenaarde: Covid Safe TicketLees meer
 
 
Over de crisis in de varkenshouderij Lees meer
 
 
Schade bij land- en tuinbouwers tgv de overstromingen van midden juli 2021Lees meer
 
 
EC waarschuwt voor bedreigingen zoals klimaatverandering Lees meer
 
 
Overtromingen juli 2021: diffuse verontreiniging van de bodemsLees meer
 
 
Pre-ecoregelingen in het GLBLees meer
 
 
Preventie van arbeidsongevallen in de land- en tuinbouwsector Lees meer
 
 
Aanhoudende onrust in de melkveesector Lees meer
 
 
Economische gevolgen van de PFOS-problematiekLees meer
 
 
Onlineverkoop voedingsproducten valt in de smaak Lees meer
 
 
Gaverbeek weer zichtbaar als groene poort tot hippodroom Lees meer
 
 
32% minder pesticiden gebruikt in 2020Lees meer
 
 
Directieraad KMILees meer
 
 
Overzicht LCG-najaarsvergaderingen 2021 Lees meer
 
 
Watersnood en overstromingen juli 2021: op weg naar erkenning als rampLees meer
 
 
Belang van optimale pHLees meer
 
 
Agrometereologisch bericht zomer 2021Lees meer
 
 
Erkende ramp droogte 15 maart - 15 september 2020: schadedossier nu indienenLees meer
 
 
Overstromingen 14-16 juli 2021 in Wallonië erkend als ramp: indienen schadedossiers Lees meer
 
 
VLM houdt verscherpte mestcontroles in 37 gemeenten Lees meer
 
 
30 september 2021 is de uiterste datum voor overdrachten van mestverwerkingscertificaten Lees meer