Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 15 sep 2021 09:55 

Gaverbeek weer zichtbaar als groene poort tot hippodroom


Waregem Koerse was dit jaar het startschot voor een eerste luik in het project om de Gaverbeek opnieuw zichtbaar te maken. De ‘poort tot de hippodroom’ moet een groene, uitnodigende plek worden waar het aangenaam vertoeven is. De stad Waregem, de VMM en de Intercommunale Leiedal slaan voor het hele project de handen in mekaar.

Gaverbeek weer zichtbaar als groene poort tot hippodroom

In Waregem krijgen enkele sites langs de Gaverbeek de komende jaren een fikse opknapbeurt: de ingang van de hippodroom en het traject langs de hippodroom, het Spei en het Jeugdeiland. Het is de bedoeling om de Gaverbeek opnieuw zichtbaar te maken, om de belevingswaarde voor inwoners en passanten te verhogen en een aanzet te geven in de opwaardering van de waterloop langs diverse trajecten.

De Gaverbeek was vroeger een kronkelende visrijke beek, maar is de laatste decennia in een strak keurslijf gestoken: de Gaverbeek werd rechtgetrokken en zelfs ingekokerd, stukken werden gedempt en er werden verschillende stuwen geplaatst. Nu is het tijd om de Gaverbeek weer in ere te herstellen.

Gaverbeek 1

Tegen Waregem Koerse 2022

De timing voor het eerste, ambitieuze project werd niet toevallig gekozen. Waregem Koerse is al jaar en dag het uithangbord van de Gaverbeek. De werken zijn gestart na de Waregemse hoogdag van het jaar en moeten voltooid zijn voor Waregem Koerse van volgend jaar.

Wat nu oogt als een schrale parkeerplek, zal in de toekomst een groene ‘poort tot de hippodroom’ worden. Door de Gaverbeek op die beroemde locatie opnieuw zichtbaar te maken en in ere te herstellen, hopen de partners niet alleen de verbinding tussen het centrum en de hippodroom te versterken, maar ook een nieuwe, kwalitatieve publieke ruimte te creëren en een aanzet te geven in de opwaardering van de waterloop langs diverse trajecten.

Gaverbeek 2

Gewapend tegen klimaatveranderingen

De VMM zet al jaren sterk in op het herstel van waterlopen. Waar mogelijk mogen ze weer evolueren naar hun natuurlijke loop: ingekokerde waterlopen worden weer zichtbaar gemaakt en kronkelen waar het kan tussen meer natuurlijke profielen. Hierdoor wordt letterlijk meer zuurstof, licht en waterberging aan de waterloop gegeven en kan het bodem- en waterleven zich langzaam herstellen. Obstakels voor vissen worden weggehaald of omgeleid, waardoor ze weer vrij kunnen migreren naar hun paaiplaatsen. Ook rioleringsprojecten dragen bij tot een betere waterkwaliteit.

Ook voor de Gaverbeek zetten we sterk in op dat herstel. De voorbije jaren heeft de Intercommunale Leiedal een integrale visievorming opgesteld voor het hele stroomgebied van de Gaverbeek. Dat gebeurde in samenwerking met de betrokken gemeenten en andere externe partijen zoals de VMM. Onder meer wonen, werken, ontspannen en landgebruik kwamen aan bod. Zo moeten we de Gaverbeek samen kunnen uitbouwen tot een beekvallei, die beter gewapend is tegen toekomstige klimaatveranderinge

 


  Nieuwsflash
 
WeersextremenLees meer
 
 
Milcobel onder de hamerLees meer
 
 
Werktuigendagen Oudenaarde: Covid Safe TicketLees meer
 
 
Over de crisis in de varkenshouderij Lees meer
 
 
Schade bij land- en tuinbouwers tgv de overstromingen van midden juli 2021Lees meer
 
 
EC waarschuwt voor bedreigingen zoals klimaatverandering Lees meer
 
 
Overtromingen juli 2021: diffuse verontreiniging van de bodemsLees meer
 
 
Pre-ecoregelingen in het GLBLees meer
 
 
Preventie van arbeidsongevallen in de land- en tuinbouwsector Lees meer
 
 
Aanhoudende onrust in de melkveesector Lees meer
 
 
Economische gevolgen van de PFOS-problematiekLees meer
 
 
Onlineverkoop voedingsproducten valt in de smaak Lees meer
 
 
Gaverbeek weer zichtbaar als groene poort tot hippodroom Lees meer
 
 
32% minder pesticiden gebruikt in 2020Lees meer
 
 
Directieraad KMILees meer
 
 
Overzicht LCG-najaarsvergaderingen 2021 Lees meer
 
 
Watersnood en overstromingen juli 2021: op weg naar erkenning als rampLees meer
 
 
Belang van optimale pHLees meer
 
 
Agrometereologisch bericht zomer 2021Lees meer
 
 
Erkende ramp droogte 15 maart - 15 september 2020: schadedossier nu indienenLees meer
 
 
Overstromingen 14-16 juli 2021 in Wallonië erkend als ramp: indienen schadedossiers Lees meer
 
 
VLM houdt verscherpte mestcontroles in 37 gemeenten Lees meer
 
 
30 september 2021 is de uiterste datum voor overdrachten van mestverwerkingscertificaten Lees meer