Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 16 sep 2021 08:32 

Preventie van arbeidsongevallen in de land- en tuinbouwsector


Vraag om uitleg over de preventie van arbeidsongevallen in de land- en tuinbouwsector
van Stijn De Roo aan minister Hilde Crevits

De voorzitter

De heer De Roo heeft het woord.

Stijn De Roo (CD&V)

Minister, preventie en veiligheid op het werk is zeer belangrijk en anno 2021wellicht belangrijker dan ooit. Heel veel sectoren pakken uit met interne campagnes om zoveel mogelijk arbeidsongevallen terug te dringen.

In de land- en tuinbouw zijn ongevallen veel minder zichtbaar, maar dat betekent niet dat ze er niet zijn. In 2019 vielen er volgens Prevent Agri in de sector maar liefst dertien dodelijke slachtoffers tijdens het werk. Dit jaar zijn dat er al twaalf, en we hebben nog een viertal maanden te gaan voor de jaarwisseling. Laten we hopen dat dat cijfer niet verder aandikt. Het verschil met andere sectoren is relatief klein, maar in de groene sectoren werken ook veel minder mensen, en elk mensenleven is er een te veel. De beroepsrisico’s in de agrarische sector zijn dus reëel, dat is meer dan duidelijk.

Er zijn al verschillende stappen gezet. In 2015 hebben de werkgevers-, werknemers- en sectororganisaties hun krachten gebundeld in Prevent Agri. Deze organisatie verzamelt kennis en brengt die op een toegankelijke manier tot op de Vlaamse akkers, erven en serres. Er waren verschillende infosessies en er is heel veel gecommuniceerd over onder andere het gevaar van mestgassen, brandveiligheid, signalisatie van landbouwvoertuigen enzovoort.

Omdat elk arbeidsongeval er een te veel is, hebben collega’s en ikzelf u in het verleden al vragen gesteld over ongevallen in de land- en tuinbouwsector en over de preventieve maatregelen die zijn genomen. U verwees onder meer op de acties van Prevent Agri en van KRATOS en van de sensibiliserende acties in de naschoolse vorming.

Ik geef u graag nog een aantal suggesties voor mogelijke acties. We hebben het daarnet al gehad over belacties die als eerste stap toch wel doortastend kunnen zijn. Zo zou een belactie kunnen worden georganiseerd om de land- en tuinbouwers aan te moedigen om met Prevent Agri in overleg te gaan. Er kan ook een preventieactie komen in de landbouwpers om Prevent Agri in overleg te laten gaan met de landbouworganisaties. Verder kan ook worden gefocust op een nog meer nadrukkelijke aanwezigheid op landbouwbeurzen van infostands van Prevent Agri. Er zijn ook sensibiliseringscampagnes mogelijk op PlattelandsTV en verder kunnen sociale media extra mogelijkheden geven om acties te ontwikkelen.

Minister, welke van deze suggesties vindt u zinvol en welke plant u te laten uitvoeren?

Welke bijkomende beleidsmaatregelen wenst u te nemen om hoe dan ook de arbeidsongevallen in de land- en tuinbouwsector drastisch terug te dringen?

De voorzitter

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Collega De Roo, dat elk arbeidsongeval er een te veel is, daar sluit ik me volledig bij aan. Prevent Agri bleek de voorbije jaren een uitstekende partner om de gevaren onder de aandacht te houden. Als beleidsmaker kunnen we aanvullend sensibiliseren, denk maar aan KRATOS en de naschoolse vorming, maar ook aan studiedagen en webinars van het Departement Landbouw en Visserij. Ook in onze praktijkcentra komt deze problematiek aan bod.

De boeren een-op-een bellen is wat moeilijker, maar ik ben het wel met u eens dat het momentum er is om het nog eens volledig onder de aandacht te brengen. Er bestaat een prachtig sensibiliseringsfilmpje over arbeidsongevallen in de land- en tuinbouwsector als onderdeel van de campagne ‘Landbouw zonder kleerscheuren’. Dit campagnefilmpje is nog steeds online te vinden.

Eind vorig jaar heeft de regering besloten om de steun voor specifieke veiligheidsinvesteringen te verhogen met 10 procent, dus tot 40 procent, wanneer die worden gedaan door een jonge boer. Er wordt dus 30 procent investeringssteun gegeven, maar wanneer het gaat over jonge boeren, is het 40 procent.

Sensibiliseren is evenwel een werk van lange adem. Heel wat arbeidsongevallen zijn het gevolg van risicovolle gewoontes die al jaren worden toegepast. Het kost ook wat tijd om een gedragsverandering te bereiken. Daarom blijven we inzetten op die sensibilisering en willen we daarmee zo veel mogelijk landbouwers bereiken. Uw suggestie om nog eens een extra boost te geven, neem ik echter graag mee.

De voorzitter

De heer De Roo heeft het woord.

Stijn De Roo (CD&V)

Minister, dank u om die suggestie mee te nemen. Ik volg u zeker: het momentum is er om dit opnieuw onder de aandacht te brengen. Ik weet heel goed dat het vaak gaat over gewoontes die moeten worden afgeleerd en dat dat een werk van lange adem is, maar net daarom blijft het zo belangrijk om opnieuw de aandacht erop te vestigen. Als bestaande communicatiemiddelen nog goed zijn, zou ik ze zeker ook inzetten. Waarom niet? Ik zou echter zeker niet nalaten om ook via de landbouwpers en de beurzen voldoende aanwezig te zijn met veiligheid.

De voorzitter

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Ik ga daar volmondig op in. De vorige vraag heb ik niet beantwoord, dus deze moet ik nu extra omarmen.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.

 


  Nieuwsflash
 
Melkveehouders kunnen mee het klimaatvraagstuk oplossen Lees meer
 
 
!!Erkende DROOGTE 2020: laatste dagen om schadedossier in te dienenLees meer
 
 
Overstromingen 14-16 juli 2021 in WalloniŽ erkend als ramp: indienen schadedossiers Lees meer
 
 
VLIF-steun voor investeringen in de omkaderingssector van land- en tuinbouw. - oproep 2021Lees meer
 
 
Bedrijfsontwikkeling enkel na bewezen mestverwerkingLees meer
 
 
Graanprijs boven 280 euro/TLees meer
 
 
Nieuwe diffusietoren Tiense Suikerraffinaderij Lees meer
 
 
6 landen heropenen hun markten voor Belgisch pluimveeLees meer
 
 
Rendement groeite vlas 2021 Lees meer
 
 
Staalname voor nitraatresidu aanvragen? Lees meer
 
 
Steun voor precisielandbouw via pre-ecoregelingenLees meer
 
 
Het watergebruik in de landbouwLees meer
 
 
Steun aan de Vlaamse varkenssector in crisisLees meer
 
 
Erkende rampen noodweer WalloniŽ 14-16 juli en 24 juli 2021: besluit vergoedingsregelingLees meer
 
 
LCG-graanavonden najaar 2021 Lees meer
 
 
LCG rassenonderzoek wintertarwe en -gerstLees meer
 
 
Overstromingen WalloniŽ op 24 juli 2021 erkend als algemene rampLees meer
 
 
1921: het droogste jaar van de 20ste eeuw Lees meer
 
 
Eindelijk Interpom Kortrijk 28-30 november 2021Lees meer