Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 12 okt 2021 07:24 

Pre-ecoregeling inzaai van milieu-, klimaat- en biodiversiteitsvriendelijke teelten


Als overgangsmaatregel naar het nieuwe GLB (vanaf 2023) keurde de Vlaamse overheid voor 2022 vijf pre-ecoregelingen goed. Pre-ecoregelingen zijn verbintenissen waarbij de landbouwer zich vrijwillig engageert om maatregelen te nemen die een gunstig effect hebben op milieu, klimaat en biodiversiteit.

In dit artikel gaan we dieper in op de inzaai van milieu-, klimaat- en biodiversiteitsvriendelijke teelten. Alle informatie over de pre-ecoregelingen is te vinden op de website www.vlaanderen.be/landbouw/pre-ecoregelingen

Inzaai van milieu-,  klimaat- en biodiversiteitsvriendelijke teelten

Via deze maatregel wordt de inzaai van éénjarige hoofdteelten met een positief effect op milieu, klimaat en biodiversiteit gestimuleerd.

De hoofdteelt is de teelt die volgens de gangbare teeltpraktijk op een perceel overwegend aanwezig is van 15 mei tot 31 augustus.Een eerste groep van hoofdteelten waarvoor subsidie kan worden gevraagd, zijn een aantal éénjarige eiwitteelten in het kader van een lokale eiwitvoorziening. Het gaat dan over vlinderbloemigen zoals voedererwten en veldbonen, maar ook mengteelten van vlinderbloemigen met granen komen in aanmerking.

Een tweede groep omvat een aantal diepwortelende maaigewassen die van nature een positief effect hebben op de bodemkwaliteit. Het gaat hier over de hoofdteelt van koolzaad, gele mosterd, bladrammenas, hennep en tagetes. De gele mosterd, bladrammenas en tagetes moeten minstens twee of drie maanden aangehouden worden vooraleer onder te werken. De teelten komen enkel in aanmerking als ze ingezaaid worden als hoofdteelt. Als ze worden ingezaaid als voor- of nateelt komen ze niet in aanmerking voor deze pre-ecoregeling.

Een laatste groep zijn faunavriendelijke teelten in de beheergebieden voor akkervogelsoorten. Het gaat om de teelt van zomergranen of faunamengsel. Het faunamengsel moet voldoen aan een vereiste teeltsamenstelling en zaaidichtheid en moet op het veld aangehouden worden tot minstens 15 maart 2023.

Meer informatie over de in aanmerking komende teelten, vereiste teeltsamenstellingen, zaaidichtheden en andere subsidievoorwaarden is terug te vinden in de infofiche en de veelgestelde vragen op de website.

Afhankelijk van de ingezaaide hoofdteelt kan de landbouwer voor de inzaai van milieu-, klimaat-

en biodiversiteitsvriendelijke teelten een maximaal subsidiebedrag van 150 of 600 euro/ha ontvangen.

Subsidieaanvraag en meer info

De subsidieaanvraag voor de maatregel inzaai van milieu-,  klimaat- en biodiversiteitsvriendelijke teelten zal via de verzamelaanvraag 2022 lopen.

Meer informatie en subsidievoorwaarden zijn te vinden op www.vlaanderen.be/landbouw/pre-ecoregelingen

Deze mededeling is onder voorbehoud van finale goedkeuring van de pre-ecoregelingen door de Europese Commissie. Om landbouwers de kans te geven deze pre-ecoregelingen al op te nemen in hun teeltplan voor 2022, wil het Departement Landbouw en Visserij hier toch al over communiceren.

 


  Nieuwsflash
 
Bladluisdruk, ook bij tolerante wintergerstrassen op te volgenLees meer
 
 
Campagne Tiense Suikerraffinaderij van startLees meer
 
 
Uitbetaling van inhoudingen voor financiële discipline Lees meer
 
 
Oorlog - crisissteun landbouw: 8,17 miljoen euro aanpassingssteunLees meer
 
 
Droogte: afwegingskader voor prioritair watergebruik tijdens waterschaarsteLees meer
 
 
Landbouwbedrijven - Windmolens Lees meer
 
 
Droogte 2020 - Afhandeling dossiers (update)Lees meer
 
 
Landbouwbedrijven - Energiescans Lees meer
 
 
Energiescans Lees meer
 
 
Appelteelt - Evolutie Lees meer
 
 
EU-landbouwsubsidies - Fraudebestrijding Lees meer
 
 
Tegen agribashingLees meer
 
 
Landbouwministers kritisch op EU-afbouwplan gewasbescherming Lees meer
 
 
'Break Nature' in de privé chalets van 'Ferme de Sorval' les Hauts de FranceLees meer
 
 
Plan Vlaamse Veerkracht: wijziging besluit subsidies groene maatregelen land- en tuinbouwbedrijven Lees meer
 
 
Knelpunt in het Ijzerbekken en de haven van Nieuwpoort Lees meer
 
 
De inflatie bedraagt 11,27% Lees meer
 
 
Actieplan ‘Welbevinden in de Land- en Tuinbouw’: gedachtewisselingLees meer
 
 
3.662.000 euro voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid Lees meer
 
 
De klimaatmaatregelen in de landbouwsectorLees meer