Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 26 okt 2021 10:46 

Nieuwe diffusietoren Tiense Suikerraffinaderij


De Tiense Suikerraffinaderij plaatste vrijdagnamiddag 22 oktober, de eerste paal van de fundering voor een nieuwe diffusietoren. Hiermee zet de Tiense Suiker in op operationele excellentie en trekt hierbij resoluut de kaart van innovatieve, water en energiebesparende technologieën.

Met het bouwen van een hoog innovatieve diffusietoren verloopt het productieproces nog efficiënter en energiezuiniger. Het nieuwe proces staat garant voor 5.744 ton minder CO2-uitstoot per jaar en 150.000 m3 minder intern waterverbruik.

Met deze unieke, innovatieve, water- en energiebesparende technologieën maakt de nieuwe diffusietoren deel uit van de globale strategie van het bedrijf op vlak van milieu en duurzaam energieverbruik.

“Tienen is suiker en suiker is Tienen. De nieuwe diffusietoren is een perfect voorbeeld van innovatie om wereldwijd aan de top te blijven. Dit soort investeringen sluit aan bij de Vlaamse ambitie om de competitiviteit, duurzaamheid en productiviteit van onze Vlaamse voedingsindustrie te garanderen. Het moet de toekomst van de fabriek in Tienen helpen verzekeren en de werkgelegenheid in de regio waarborgen. De kers op de suikertaart is voor mij als minister van sociale economie ook de jarenlange samenwerking met een maatwerkbedrijf”, aldus minister Hilde Crevits bij de plaatsing van de eerste paalfundering.

Maatschappelijk en ecologisch verantwoord ondernemen zit al 185 jaar in het DNA van de Tiense Suikerraffinaderij. De lokale bietsuiker wordt hierbij steeds groener, dankzij het circulaire karakter van de biet, maar ook dankzij de inspanningen van de telers en de suikerfabrieken.

De Tiense Suikerraffinaderij nv is marktleider in België op vlak van suikerproductie en sterk verankerd in de regionale economie. Het telt ongeveer 600 medewerkers en maakt sinds 1989 deel uit van de Südzuckergroep die als Europees voedingsconcern wereldwijd actief is. Er wordt suiker geproduceerd voor alledaagse consumptie, zoals de iconische suikerklontjes, bloemsuiker, parelsuiker en cassonade. Daarnaast produceert Tiense Suikerraffinaderij bulksuiker voor de industrie en dat in België, Europa en de wereldmarkt. Alle nevenproducten van de suikerproductie krijgen bovendien een tweede leven, doorgaans in de landbouw.

De Tiense Suikerraffinaderij creëert met zijn activiteiten een indirecte werkcreatie voor meer dan 6.000 gezinnen.

In Tienen dienen de huidige diffusietrommels dingend vervangen te worden. Dat is de installatie waar de suiker uit de suikerbieten gehaald wordt door het uitlogen met water. Deze trommels zijn 30 tot 40 jaar oud en op het einde van hun levensduur. De suikerfabriek vervangt ze nu door een innovatieve, hoogtechnologische diffusietoren. Goed voor de verwerking van 14.500 bieten per dag.

De toren biedt op het vlak van energieverbruik en suikerverliezen een competitieve voorsprong, belangrijk in een industrie die door het wegvallen van de Europese suikerquota in 2017 moeilijke financiële tijden doormaakt.

Meer energiebesparing, minder waterverbruik

Het ontwerp van de toren leidt tot meer volume en een groter contactoppervlak met als gevolg een lager energieverbruik en lagere suikerverliezen. Zo zal met deze nieuwe technologie 25% minder energie verbruikt worden ten opzichte van de oude diffusietrommels, wat overeen komt met een directe reductie van 5.744 ton CO2-uitstoot per jaar.

Naast energiebesparing wil de suikerfabriek ook op een efficiënte en verantwoorde wijze omgaan met het verbruiken van water. Bij een diffusietoren is er minder energie en stoom nodig in de sapzuivering en verdamping dan bij diffusietrommels. Minder stoom betekent minder verbruik van grondwater. Ook wordt het sap uit de bieten hergebruikt tijdens het proces, op die manier komt je tot een gesloten kringloop binnen het diffusieproces en wordt het waterverbruik maximaal gerecupereerd en verder gereduceerd. Deze duurzame technologie past dus perfect binnen de Blue Deal, die als doel heeft om efficiënter om te springen met watergebruik.

De investering bedraagt maar liefst 25 miljoen voor het bedrijf en is van strategisch belang voor de onderneming en bij uitbreiding de regionale economie. Het past binnen de trend in Vlaanderen om de industrieactiviteiten te verduurzamen en binnen Europa te kunnen behouden. Dit project maakt het mede mogelijk om competitief te blijven en de werkgelegenheid van de honderden medewerkers van de suikerfabriek in Tienen te verzekeren. De partners in de landbouw en de toeleveranciers krijgen door deze investering perspectieven op een lange termijn samenwerking en een regionale verankering.

Voor de realisatie van dit traject trok Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits € 1 miljoen Strategische ecologiesteun (STRES) uit. Met deze steun verleent de Vlaamse regering extra impulsen aan bedrijven die investeren in nieuwe en niet-gestandaardiseerde ecologische technologieën die omwille van hun meerkost en kostprijs nog niet rendabel zijn.

 


  Nieuwsflash
 
Voldoet jouw teeltplan aan de pre-ecoregeling voor verhogen v/h effectieve organisch koolstofgehalteLees meer
 
 
Land­bouw­rap­port 2020 (LARA) Lees meer
 
 
Bedrijfseconomische resultaten per landbouwsectorLees meer
 
 
Overlegcomité beslist winterpakket met onmiddellijke ingang Lees meer
 
 
liquiditeitsbescherming aan varkenshoudersLees meer
 
 
Verlening eenmalige korting varkenshouders voor ophaling krengenLees meer
 
 
Wetgeving driftreductie en bufferzones op een rijtje Lees meer
 
 
INTERPOM 2021 gaat dus door zoals voorzien!Lees meer
 
 
Zijn natuur en landbouw te verzoenen? (Podcast Agribex)Lees meer
 
 
Duitse coalitie gaat voor 30% biologisch en duurdere arbeid Lees meer
 
 
Registratiepunt ‘Droogteschade aan woningen’ Lees meer
 
 
Invloed klimaatverandering op peren Lees meer
 
 
Kostenexplosie bij consumptieaardappelen Lees meer
 
 
Algemene Vergadering Phytofar 2021: de plantaardige voedselketen en klimaatveranderingLees meer
 
 
Akkoord over gedragscode voor aardappelcontracten Lees meer
 
 
Beleids- en begrotingstoelichting Landbouw en Visserij 2022Lees meer
 
 
Limburg voert 42% van alle Vlaamse erosieprojecten uit Lees meer
 
 
Dewulf - Interpom 2021 showt de EnduroLees meer
 
 
Algenboerderijen Lees meer
 
 
Meer bewustmaking rond nieuwe mycotoxinesLees meer
 
 
Overstromingen Wallonië op 24 juli 2021 erkend als algemene rampLees meer
 
 
Overstromingen 14-16 juli 2021 in Wallonië erkend als ramp: schadedossier indienenLees meer
 
 
Liquiditeitstoelage varkenshouders AANVRAGENLees meer
 
 
Gefractioneerd bemesten in aardappelen in 2021Lees meer
 
 
EC wil tegen 2023 wettelijke bescherming voor bodemsLees meer
 
 
Periode van verhoogd risico mbt risico op insleep van aviaire influenzaLees meer
 
 
Overlegcomité: voortaan brede mondmaskerplicht en verplicht telewerk Lees meer
 
 
SESVanderHave biedt aardappelboeren de enige oplossing tegen wortelknobbelaaltjesLees meer