Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel

 20 nov 2021 17:58 

COVID-19: tijdelijke ondersteuningsmaatregelen in de hardfruitteeltsector


De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed die voorzien in tijdelijke ondersteuningsmaatregelen met het oog op het beperken van de sociaaleconomische moeilijkheden in de hardfruitteeltsector.

België wordt nog steeds zwaar getroffen door de coronapandemie, die ook een negatieve impact heeft op het teeltseizoen in de land- en tuinbouw. Er werden al dringende maatregelen ingevoerd voor 2020 bij het koninklijk besluit nr. 5 van 9 april 2020. Ook voor het jaar 2021 werd voorzien in tijdelijke ondersteuningsmaatregelen, nog steeds met het oog op het beperken van de sociaaleconomische gevolgen van de pandemie in de land- en tuinbouwsector. Maar al voor het uitbreken van de gezondheidscrisis verkeerde de hardfruitsector in een crisis ten gevolge van de Russische boycot. Deze boycot werd recent verlengd tot eind 2022.

De ontwerpen hebben als doel twee aanpassingen door te voeren. De eerste aanpassing betreft de uitbreiding tot de hardfruitteelt van de verruimde regeling voor gelegenheidswerk in de sociale zekerheid die al geldt voor de champignon- en witloofteelt, tot maximaal 100 dagen voor 2022. Deze uitbreiding is noodzakelijk om deze sector, die op dit ogenblik in ernstige moeilijkheden en in een crisissituatie verkeert, leefbaar te houden.

De tweede aanpassing betreft de verlenging van de 180-dagenregel en is ingegeven door de rechtsonzekerheid die vandaag bestaat voor de individuele werkgevers die een gelegenheidswerknemer in dienst willen nemen. Om een werknemer met het statuut van gelegenheidswerknemer in dienst te kunnen nemen, mag die werknemer in de loop van de voorafgaande 180 dagen niet in de land- of tuinbouwsector gewerkt hebben in een andere hoedanigheid dan die van gelegenheidswerknemer. De werkgevers hebben echter geen enkele mogelijkheid om dit na te gaan. Daarom wordt de 180-dagenregel beperkt tot het niveau van de onderneming (in plaats van op sectorniveau), waarbij het begrip ‘onderneming’ in de wet wordt omschreven.

De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders ter bescherming van de hardfruitteeltsector in 2022

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging aan het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders ter bescherming van de hardfruitteeltsector in 2022

 


  Nieuwsflash
 
Voldoet jouw teeltplan aan de pre-ecoregeling voor verhogen v/h effectieve organisch koolstofgehalteLees meer
 
 
Land­bouw­rap­port 2020 (LARA) Lees meer
 
 
Bedrijfseconomische resultaten per landbouwsectorLees meer
 
 
Overlegcomité beslist winterpakket met onmiddellijke ingang Lees meer
 
 
liquiditeitsbescherming aan varkenshoudersLees meer
 
 
Verlening eenmalige korting varkenshouders voor ophaling krengenLees meer
 
 
Wetgeving driftreductie en bufferzones op een rijtje Lees meer
 
 
INTERPOM 2021 gaat dus door zoals voorzien!Lees meer
 
 
Zijn natuur en landbouw te verzoenen? (Podcast Agribex)Lees meer
 
 
Duitse coalitie gaat voor 30% biologisch en duurdere arbeid Lees meer
 
 
Registratiepunt ‘Droogteschade aan woningen’ Lees meer
 
 
Invloed klimaatverandering op peren Lees meer
 
 
Kostenexplosie bij consumptieaardappelen Lees meer
 
 
Algemene Vergadering Phytofar 2021: de plantaardige voedselketen en klimaatveranderingLees meer
 
 
Akkoord over gedragscode voor aardappelcontracten Lees meer
 
 
Beleids- en begrotingstoelichting Landbouw en Visserij 2022Lees meer
 
 
Limburg voert 42% van alle Vlaamse erosieprojecten uit Lees meer
 
 
Dewulf - Interpom 2021 showt de EnduroLees meer
 
 
Algenboerderijen Lees meer
 
 
Meer bewustmaking rond nieuwe mycotoxinesLees meer
 
 
Overstromingen Wallonië op 24 juli 2021 erkend als algemene rampLees meer
 
 
Overstromingen 14-16 juli 2021 in Wallonië erkend als ramp: schadedossier indienenLees meer
 
 
Liquiditeitstoelage varkenshouders AANVRAGENLees meer
 
 
Gefractioneerd bemesten in aardappelen in 2021Lees meer
 
 
EC wil tegen 2023 wettelijke bescherming voor bodemsLees meer
 
 
Periode van verhoogd risico mbt risico op insleep van aviaire influenzaLees meer
 
 
Overlegcomité: voortaan brede mondmaskerplicht en verplicht telewerk Lees meer
 
 
SESVanderHave biedt aardappelboeren de enige oplossing tegen wortelknobbelaaltjesLees meer