Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 17 jun 2022 12:08 

Vogelgriepvirus aan de kustlijn


Door een erg dodelijke mutatie van het vogelgriepvirus werd de voorbije weken in Frankrijk, Nederland en België massale sterfte vastgesteld bij in het wild levende vogels. Vooral grote sternen worden zwaar getroffen. Dat meldt Natuurpunt donderdag.

Tot nu toe maakte vogelgriep bij wilde vogels vooral tijdens de wintermaanden slachtoffers. In voorgaande jaren was het virus tijdens het voorjaar het land uit. In 2022 kwam daar verandering in. Het is voor het eerst dat de vogelgriep ook in de broedperiode heerst.

In de tweede helft van mei lagen er plots vele dode volwassen grote sterns in en rond broedkolonies in Frankrijk, België en Nederland. Grote sterns zijn sierlijke, op meeuwen lijkende zeevogels die in Afrika overwinteren en in Europa broeden. Analyse van de dode vogels gaf aan dat de hoog pathogene vogelgriep de doodsoorzaak was.

In Platier d’Oye, een Frans natuurreservaat niet ver van de Belgische grens, stierven bijna 1.700 vogels van de 1.500 broedparen. In drie Nederlandse kolonies met in totaal 6.600 broedparen werden op tien dagen tijd al zowat 3.800 dode volwassen vogels geruimd. Maar ook in de kleine kolonie van Zeebrugge, die beperkt is tot 60 nesten, werden al 22 dode vogels gevonden.

Ook andere zeevogels worden getroffen. Uit Engeland komen berichten van massale sterfte bij Jan-van-Genten. En ook in Vlaanderen worden dode en zieke zeevogels gemeld. Het gaat dan vooral om meeuwen en sterns. Het aantal gemelde gevallen neemt de voorbije dagen toe, wat er waarschijnlijk op wijst dat de uitbraak nog maar in een beginfase zit.

Het vogelgriepvirus dat nu circuleert is heel besmettelijk en dodelijk voor vogels. De kans op humane besmetting is bijzonder klein, maar uit voorzorg is het aangewezen om geen dode of zieke vogels aan te raken. Wie een zieke of dode vogel aantreft in de kuststreek contacteert best het gratis telefoonnummer van de influenzalijn (0800/99777).

 


  Nieuwsflash
 
Nog te erkennen rampen 2021 Lees meer
 
 
Slim met stikstof en koolstofLees meer
 
 
Erkenning overstroming 14-17 juli 2021 als ramp: bijkomende gemeentenLees meer
 
 
Afschaffing constructie 'samengestelde landbouwer' Lees meer
 
 
Veel onzekerheden bij start nieuw aardappelseizoenLees meer
 
 
Uitkoopregeling voor varkensboeren Lees meer
 
 
Nood aan rechtszekere en rechtvaardige PAS met toekomstperspectief Lees meer
 
 
Uitbetaling basisbetaling, premie vergroening, premie jonge landbouwers, herverdelingspremie, ...Lees meer
 
 
Rampenfonds droogte 2020: veel tť lang wachten op uitbetalingLees meer
 
 
Reductie van stikstof door het gebruik van zeolietLees meer
 
 
Innovatiemogelijkheden voor een bijna emissievrije landbouwLees meer
 
 
In 2022 meer zomergranen en korrelmaÔs, maar minder groenten Lees meer