Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel

 13 jul 2022 17:43 

Definitieve landbouwcijfers 2021: minder aardappelen, recordhoogte voor spelt


In 2021 waren er in België 36.012 landbouwbedrijven. Dat zijn er evenveel als in 2020. 64,5% van het aantal bedrijven bevindt zich in Vlaanderen, terwijl 54% van de totale oppervlakte cultuurgrond in Wallonië ligt. Dat blijkt uit de definitieve resultaten van de landbouwstatistieken van Statbel, het Belgische statistiekbureau.

De landbouwoppervlakte in België omvat 1.368.315 ha. 34,8% van de landbouwoppervlakte bestaat uit blijvend grasland. De graanteelten nemen 22,7% van de landbouwoppervlakte in beslag en de voedergewassen 21,6%.

De totale oppervlakte aardappelen in België is met 7.418 ha gedaald (-7,62%). Er werden minder aardappelen geproduceerd om zo de grote voorraden weg te werken die het gevolg waren van de COVID-19-crisis. De procentuele afname was in Wallonië iets groter dan in Vlaanderen (respectievelijk -8,5% en -6,9%) maar in termen van oppervlakte was ze even groot, namelijk ongeveer -3.700 ha.

Door de toenemende vraag naar spelt en de goede speltprijs bereikte de oppervlakte in 2021 een recordhoogte van 18.674 ha (+23%).

Andere teelten
Na een forse daling in 2020 is het areaal wintertarwe in België opnieuw toegenomen met 6,3% of 11.155 ha en bereikte zo in 2021 bijna het niveau van 2019. Er werden echter minder zomergranen ingezaaid (-5,5% zomertarwe en -22,3% zomergerst).

Als gevolg van de tegenvallende opbrengsten voor vlas in 2020 werd er minder vlas ingezaaid in 2021 (-16 % of -2.969 ha).

De totale Belgische oppervlakte groenten in openlucht bedroeg 50.208 ha in 2021 als gevolg van een lichte daling van 0,6% of 309 ha. De grote stijging in Vlaanderen (+5,5% of +1.701 ha) werd gecompenseerd door een grote daling in Wallonië (-10,2% of -1.959 ha). In beide gewesten was er een daling bij de erwten, groene bonen en spinazie, terwijl de ajuinen, prei, spruiten en witloofwortelen gestegen zijn.

De oppervlakte onder serres en hoge beschermingsinstallaties blijft verder stijgen en bereikte in 2021 een totale grondoppervlakte van 2.644 ha (+6,9%). Onder teelten in serres of hoge beschermingsinstallaties wordt verstaan alle constructies opgetrokken in glas of plastiek, zacht of hard, verwarmd of niet verwarmd, waarin men kan rechtstaan.

Rundvee-, varkens- en pluimveestapels nemen af
De rundveestapel is met 25.000 dieren afgenomen (-1,1%). De daling was in Wallonië groter dan in Vlaanderen (respectievelijk -1,6% en -0,6%). Er was vooral een daling bij de fokvaarzen (-67% van de totale daling of -16.811 dieren), gevolgd door de zoogkoeien (-16%) en de mannelijke runderen (-8%). De varkensstapel is in 2021 met 2,8% afgenomen ten opzichte van 2020. De daling deed zich voor in alle categorieën, behalve bij de varkens van 20 tot 50 kg. Daar werd een stijging opgetekend van 11,8%. Het aantal gedekte zeugen was afgenomen met 3,4%, terwijl het aantal niet gedekte zeugen met 3,1% toegenomen was, wat erop wijst dat de varkensstapel nog verder zal dalen.

Pluimvee daalde met 0,42% ten opzichte van 2020. 83,7% van de pluimveestapel situeert zich in Vlaanderen. Nochtans neemt pluimvee in Wallonië ieder jaar toe; met 82% in tien jaar tijd.

Landbouwgegevens van 2021

 

 


  Nieuwsflash
 
Juli 2022: wereldwijd tot drie warmste julimaanden ooit gemetenLees meer
 
 
Droogte 2022: stopzetten in september van productie van sommige fabrieken?Lees meer
 
 
Droogte 2022: voorlopig geen extra maatregelenLees meer
 
 
Stikstofoverleg in Nederland mislukt Lees meer
 
 
Europees kader voor hergebruik afvalwater voor landbouwirrigatie Lees meer
 
 
Brandpreventie op land- en tuinbouwbedrijfLees meer
 
 
Wetenschappers wekken varkensorganen deels terug tot leven na dood van het dier Lees meer
 
 
Droogte/hitte 2022: een uitdaging voor fruitteelt 2023Lees meer
 
 
Demonamiddag mechanische loofdoding Lees meer
 
 
Hoge geleidbaarheid water vraagt nodige aandacht Lees meer
 
 
Wereldvoedselprijzen dalen fors Lees meer
 
 
Kerncijfers landbouw 2022Lees meer
 
 
Landbouwbarometer: prijs landbouwgrond stijgt minder snel dan in de afgelopen jaren Lees meer
 
 
Zaai groenbedekkers voor vergroening tijdig in Lees meer
 
 
Droogte 2022: let op de kwaliteit van het water voor beregenenLees meer
 
 
Groei van de biologische sector vertraagt in 2021 Lees meer
 
 
Saneringsovereenkomst met 3M Lees meer