Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 04 aug 2022 04:47 

Droogte 2022: voorzichtig omgaan met water


In Nederland geldt een officieel watertekort door de aanhoudende droogte. Een landelijk coördinerend orgaan beslist voortaan hoe het schaarse water verdeeld zal worden. Al is er voorlopig nog voldoende drinkwater. In België geldt voorlopig geen drinkwatertekort, al staat het waterpeil van de rivieren wel alarmerend laag.

In Nederland wordt de beschikbaarheid van water ingedeeld in 4 fases (zie verder). Nederland verkeert nu in fase 2, er is een "feitelijk watertekort". Dat wordt veroorzaakt door de hoge verdamping van water in Nederland en door de lage aanvoer van water uit het buitenland via rivieren. Zo staat het waterpeil van de Rijn uitzonderlijk laag.
Landelijke coördinatie

De opschaling naar fase 2 houdt in dat een landelijk coördinerend orgaan, het Managementteam Watertekorten, voortaan bepaalt welke maatregelen genomen moeten worden en hoe het schaarse water over de verschillende sectoren verdeeld zal worden.

In dat team zitten vertegenwoordigers van de lokale overheden, drinkwaterbedrijven, Rijkswaterstaat en de betrokken ministeries. Lokale overheden kunnen dus niet langer zelfstandig beslissingen nemen.

Op dit moment zijn echter nog geen extra maatregelen nodig, luidt het. Dat kan wel veranderen als de droogte aanhoudt. Welke maatregelen dat zullen zijn, is nog niet duidelijk. Het is wel duidelijk dat er in de eerste plaats maatregelen genomen zullen worden in de landbouwsector, de industrie en de recreatiesector. Zij hebben de laagste prioriteit. De hoogste prioriteit gaat naar de veiligheid van de dijken, het voorkomen van onomkeerbare schade aan de natuur en het in stand houden van nutsvoorzieningen als elektriciteitscentrales en het drinkwater.

De voorbije weken namen verschillende waterschappen (regionale overheidsorganen die verantwoordelijk zijn voor de waterhuishouding in een bepaalde regio) wel al maatregelen, zoals een sproeiverbod in de landbouw. Afhankelijk van regio tot regio is het verboden om oppervlaktewater of water uit sloten en beken te gebruiken om de velden te besproeien.  

Hoewel er nu op landelijk niveau nog geen maatregelen genomen worden en er ondanks de droogte nog voldoende drinkwater is, roept de Nederlandse minister van Infrastructuur en Waterstaat de Nederlandse bevolking toch op om bewust om te gaan met het water uit de kraan. Is het wel nodig om je auto te wassen of het zwembadje in de tuin te vullen, klinkt het.
Niet de eerste keer

Het is lang niet de eerste keer dat er een "feitelijk" watertekort is in Nederland. In de 21e eeuw is het al de 5e keer: ook in 2003, 2006, 2011 en 2018 was dat het geval.

In 2003 was er vervolgens zelfs sprake van een dreigende nationale crisis door de droogte. Ook in de warme zomer van 1976 werd de situatie opgeschaald naar fase 3.

Landelijk Draaiboek Waterverdeling en Droogte

    Fase 0: normale situatie
    Fase 1: dreigend watertekort
    Fase 2: feitelijk watertekort
    Fase 3: sprake van een (dreigende) landelijke crisis, uitzonderlijke maatregelen zijn nodig

BEKIJK - "Ook in België moeten we spaarzaam blijven met ons water", zegt hydroloog Patrick Willems in "Het Journaal":

Enkele weken geleden zijn we door de droogte in België al naar code oranje gegaan, vergelijkbaar met fase 2 in Nederland. Dat houdt dus in dat er ook hier waterschaarste is, al geven drinkwaterbedrijven in België voorlopig nog aan dat er voldoende reserves beschikbaar zijn. Een drinkwatertekort is er dus (nog) niet, maar het is wel uitkijken geblazen. Het waterpeil van de rivieren staat alarmerend laag, en dus komt nu elke week de adviesgroep droogte samen om de situatie te bekijken.

"Er gelden hier al enkele waterbesparende maatregelen", zegt Patrick Willems, hydroloog aan de KU Leuven. "Zo is er een onttrekkingsverbod langs alle onbevaarbare wateren. Daarnaast zijn er pompen geplaatst langs de sluizen zodat het water dat normaal verloren gaat door de scheepvaart, teruggepompt kan worden. Men vraagt ook aan schepen om niet schip per schip, maar juist gegroepeerd door de sluizen te varen. Al die maatregelen samen maken dat we de situatie hier nog onder controle hebben."

Er zijn voorlopig geen bijkomende maatregelen, zoals bijvoorbeeld een sproeiverbod, in zicht, maar daar kan nog verandering in komen. "We zien dat het piekverbruik door de burgers momenteel relatief laag is", zegt Willems. "Maar dat betekent niet dat we morgen massaal onze tuin moeten besproeien. We moeten spaarzaam blijven met het schaarse water, want we weten niet hoelang de droogte nog aanhoudt."

 


  Nieuwsflash
 
Doctoraat over bodemverdichting Lees meer
 
 
De Europese goedkeuring van vogelgriepvaccinatie Lees meer
 
 
Nieuwe bevindingen dat Ventilus wél ondergronds kan Lees meer
 
 
Ventilus-hoogspanningslijn nog vergunbaar met de recente evolutie in de gelijkstroomtechnologie?Lees meer
 
 
Europese goedkeuring van de uitkoopregeling voor varkensboerenLees meer
 
 
Hoe staan jongeren tegenover de klimaatuitdaging?Lees meer
 
 
EC bindt strijd tegen misleidende milieuclaims voor consumenten aan Lees meer
 
 
Sectororganisatie Watercircle pleit voor Vlaamse Waterintendant Lees meer
 
 
Regeneratieve landbouw moet concreter en beter meetbaar Lees meer
 
 
Aanduiding van een schutkring ifv wolvenschadeLees meer
 
 
Hoe in Vlaanderen koolstoflandbouw opschalen? Lees meer
 
 
Hoe kijken landbouwers naar beheerovereenkomsten en wat is nodig om hen te overtuigen? Lees meer
 
 
Nieuw VN-klimaatrapport zet situatie op scherpLees meer
 
 
Genoeg gerammeld met de voeten van de boeren Lees meer
 
 
Vlaamse overheid koopt steeds meer landbouwgrond op Lees meer
 
 
Belgen ervaren steeds meer moeilijkheden om de eindjes aan elkaar te knopen Lees meer
 
 
Belgische zeevisserij herleeft in 2022: verhoogde aanvoer en betere prijzen Lees meer
 
 
Aardappelseizoen: veel vraagtekens voor komende maanden Lees meer
 
 
Grondwatertrein: aanbevelingen nieuw regelgevend kaderLees meer
 
 
Met uitsterven bedreigde wilde hamsters - Maatregelen Lees meer
 
 
Vlaamse Regering keurt de Vlaamse invulling van het GLB 2023-2027 goed Lees meer
 
 
Beijing vermoedelijk op zoek naar 71 miljoen hectare landbouwgrond Lees meer
 
 
Wat is het gemiddelde inkomen van een landbouwer op een familiebedrijf? Lees meer
 
 
Ventilus pas nodig in 2031: “Ondergronds alternatief is dan mogelijk” Lees meer
 
 
Vrijwillige stopzettingsregeling varkensstallen: hoe bereken ik mijn impactscore? Lees meer
 
 
Wat heeft rijenbemesting in aardappelen te bieden? Lees meer
 
 
Kappen en aanplant bomen: wetgeving en vergunningLees meer
 
 
Zijn biostimulanten de nieuwe wondermiddelen?Lees meer
 
 
Verzamelaanvraag 2023, betalingsrechten en landbouwerkenmerken beschikbaar op het e-loket Lees meer
 
 
Verplichte keuring van spuittoestellen Lees meer
 
 
Bij droogte een droogtekaart, op de tractor als taakkaartLees meer
 
 
LandbouwgrondenbeleidLees meer
 
 
Innovatiesteun aan bedrijven in 2022Lees meer
 
 
‘Boer zkt Bank’: Poperinge zet voedselproductie landbouwers in de kijker Lees meer
 
 
De hobbelige weg naar eerlijke en echte prijzen Lees meer