Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten

 02 sep 2022 13:52 

Plantengezondheid: retributies voor taken FAVV


Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

De Vlaamse Regering keurt principieel het besluit goed dat de retributies vastlegt voor de taken die het Vlaamse Gewest heeft toevertrouwd aan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) rond beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten. Het basisprincipe dat in onderling overleg overeengekomen werd tussen het FAVV en de gewesten, is dat het FAVV voor de aan haar toevertrouwde opdrachten dezelfde tarieven en procedures (betaaltermijn, indexering) toepast dan deze die ze voor de opdrachten binnen de eigen bevoegdheid hanteert. Het besluit kadert in het samenwerkingsakkoord dat is afgesloten tussen de ministers van Landbouw van de federale staat en van de gewesten, over de verdeling van opdrachten rond beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

 


  Nieuwsflash
 
Bladluisdruk, ook bij tolerante wintergerstrassen op te volgenLees meer
 
 
Campagne Tiense Suikerraffinaderij van startLees meer
 
 
Uitbetaling van inhoudingen voor financiële discipline Lees meer
 
 
Oorlog - crisissteun landbouw: 8,17 miljoen euro aanpassingssteunLees meer
 
 
Droogte: afwegingskader voor prioritair watergebruik tijdens waterschaarsteLees meer
 
 
Landbouwbedrijven - Windmolens Lees meer
 
 
Droogte 2020 - Afhandeling dossiers (update)Lees meer
 
 
Landbouwbedrijven - Energiescans Lees meer
 
 
Energiescans Lees meer
 
 
Appelteelt - Evolutie Lees meer
 
 
EU-landbouwsubsidies - Fraudebestrijding Lees meer
 
 
Tegen agribashingLees meer
 
 
Landbouwministers kritisch op EU-afbouwplan gewasbescherming Lees meer
 
 
'Break Nature' in de privé chalets van 'Ferme de Sorval' les Hauts de FranceLees meer
 
 
Plan Vlaamse Veerkracht: wijziging besluit subsidies groene maatregelen land- en tuinbouwbedrijven Lees meer
 
 
Knelpunt in het Ijzerbekken en de haven van Nieuwpoort Lees meer
 
 
De inflatie bedraagt 11,27% Lees meer
 
 
Actieplan ‘Welbevinden in de Land- en Tuinbouw’: gedachtewisselingLees meer
 
 
3.662.000 euro voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid Lees meer
 
 
De klimaatmaatregelen in de landbouwsectorLees meer