Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 30 sep 2022 16:31 

Plan Vlaamse Veerkracht: wijziging besluit subsidies groene maatregelen land- en tuinbouwbedrijven


Op voorstel van Vlaams minister Jo Brouns

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief haar besluit met de regels om subsidies te verlenen voor landbouwmaatregelen met een gunstig effect op milieu, klimaat of biodiversiteit. De aanpassingen komen tegemoet aan de opmerkingen van de Europese Commissie en aan het ter beschikking stellen van bijkomende relancemiddelen.

Ze voorziet hiervoor bijkomend 4,5 miljoen euro aan middelen uit de relanceprovisie en herschikt deze van project VV102 naar project VV029: groene investeringen op land- en tuinbouwbedrijven.

Daarnaast voorziet ze een technische wijziging in het besluit dat de regels bepaalt om een vergoeding toe te kennen voor het verstrekken van veevoeder met een methaanreducerend effect aan melkvee.

 


  Nieuwsflash
 
Over de crisis in de vleessector en steunmaatregelen voor vleesbedrijvenLees meer
 
 
Transport landbouwdieren tijdens hittegolven - Naleving hitteprotocolLees meer
 
 
Onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassenLees meer
 
 
Normoverschrijdingen metaldehyde in het IJzerbekken Lees meer
 
 
Boeren in China vernietigen gewassen vanwege strenge coronamaatregelen Lees meer
 
 
‘Living lab Plant’, nu ‘Living Lab Plant en Bodem’Lees meer
 
 
Interpom 2022 20.254 bezoekers herbekijk de seminarsLees meer
 
 
Over de verklaringen van de minister betreffende een aanpassing van het StikstofakkoordLees meer
 
 
Gebrek aan kader voor PFAS-emissies in de lucht Lees meer
 
 
PFAS-hotspot op Silvamo-stortplaats in KortemarkLees meer
 
 
‘Koopkrachtpremie’ voor werknemers van bedrijven die goed hebben gepresteerd Lees meer
 
 
Kust en klimaat: gids voor een gebiedsgerichte samenwerking Lees meer