Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 19 nov 2022 12:12 

Lozing gevaarlijke stoffen: werk problemen weg in verbeterd regelgevend kader


De SALV ondersteunt samen met de Minaraad en de SERV de doelstellingen van de nieuwe aanpak om de lozing van gevaarlijke stoffen (zoals PFAS) maximaal te voorkomen en nog meer dan voorheen onder de aandacht te brengen. Tegelijk wijzen ze op de nood aan een bredere systeemaanpak. Beleid rond gevaarlijke stoffen beperkt zich immers niet tot afvalwater (end of pipe) maar omvat ook materialen-, product- en innovatiebeleid. De samenhang hiermee is nu onvoldoende duidelijk.

Bestanden beschikbaar voor download:
Advies (293.1 Kb)

Daarnaast is er een oplossing nodig voor een aantal problemen bij de implementatie van de nieuwe aanpak:

  • Maak de risico-afweging explicieter. Het is onduidelijk wat er zal gebeuren in die gevallen waar wetenschappelijke zekerheid nog ontbreekt.
  • Maak op basis van best practices een Code van Goede Praktijk op die mogelijke onduidelijkheden zoveel mogelijk voorkomen.
  • Verduidelijk de risico-inschatting bij meetonzekerheden, de screening in geval van vervuild bemalingswater en de implicaties van een overschrijding van de overgangstermijn van 12 maanden.

Ten slotte is het aangewezen de impact van de voorgestelde aanpak na drie jaar grondig te evalueren.

 


  Nieuwsflash
 
Over de crisis in de vleessector en steunmaatregelen voor vleesbedrijvenLees meer
 
 
Transport landbouwdieren tijdens hittegolven - Naleving hitteprotocolLees meer
 
 
Onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassenLees meer
 
 
Normoverschrijdingen metaldehyde in het IJzerbekken Lees meer
 
 
Boeren in China vernietigen gewassen vanwege strenge coronamaatregelen Lees meer
 
 
‘Living lab Plant’, nu ‘Living Lab Plant en Bodem’Lees meer
 
 
Interpom 2022 20.254 bezoekers herbekijk de seminarsLees meer
 
 
Over de verklaringen van de minister betreffende een aanpassing van het StikstofakkoordLees meer
 
 
Gebrek aan kader voor PFAS-emissies in de lucht Lees meer
 
 
PFAS-hotspot op Silvamo-stortplaats in KortemarkLees meer
 
 
‘Koopkrachtpremie’ voor werknemers van bedrijven die goed hebben gepresteerd Lees meer
 
 
Kust en klimaat: gids voor een gebiedsgerichte samenwerking Lees meer