Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 30 nov 2022 13:31 

Interpom: 40% stijging contractprijzen, is dat voldoende?


Verleden donderdag kwam Agristo met de prijs van 17 euro per 100 kilo voor Fontane levering af land. Voor levering in de eerste week van juli 2024 noteert Agristo 28 euro/ton.

De dag daarna bracht Clarebout zijn contractprijzen 2023-2024 naar buiten, met prijzen van 17,50 euro/100 kg Fontane af land nog iets hoger dan Agristo. Voor levering in april stijgen de contractprijzen al naar 24,35 euro/100 kg, om verder toe te nemen tot 27 euro in juni.
Voor Challenger en Innovator betaalt Clarebout in oktober respectievelijk 18 en 20 euro/100 kg.

De andere verwerkers komen binnenkort met hun prijzen uit, maar willen of kunnen nog niet zeggen waar deze concreet op uitkomen. Mydibel maakt over twee weken de contractprijzen bekend. “Die zullen ongeveer gelijk zijn aan die van onze concollega’s”, zegt Frederik Decock, aankoopmanager Agrodienst bij Mydibel. “Een flinke prijsstijging is ook nodig. De kostprijs van de telers stijgt, en wij hebben gewoon een bepaald volume aardappelen nodig.”

Bestanden beschikbaar voor download:
Voorstel 1 (151.2 Kb) 2 (93.5 Kb)
Omdat de opbrengsten in Nederland gemiddeld genomen wat hoger zijn dan in België – omdat daar in veel gevallen niet beregend kan worden en de nitraatrichtlijn in ons land zelfs wat minder strikt lijkt uit te pakken dan bij onze zuiderburen – lijken Nederlandse verwerkers wat minder genegen de prijzen op te trekken naar zo’n 17 euro af land, zo is op de beursvloer te horen. De inkoopmanagers van de Nederlandse verwerkers reageren echter wat voorzichtiger.

De trend van hogere prijzen is volgens hem al langere tijd aan de gang in de landbouwsector. Ook de diepvriesgroenteverwerkende bedrijven hebben – evenwel na eerder moeizame onderhandelingen – hun prijzen voor volgend seizoen verhoogd met 15 tot 40% afhankelijk van de teelt. Ook de verwerkers van suikerbieten hebben hun contractprijzen al verhoogd.

De algemene kostenstijgingen waarmee de landbouwers geconfronteerd worden én in de extreem droge weersomstandigheden van afgelopen teeltjaar bepalen de hogere prijzen. De droogte zorgde ervoor dat de aardappelopbrengst fors lager is uitgevallen. Hoewel er meer aardappelen waren geplant in België, lag de opbrengst toch een 20% lager. Plus de kostenstijging. Veel landbouwers hebben wintergranen ingezaaid door de goede graanprijzen. De teelt van granen is immers een minder risicovolle en minder dure teelt dan die van aardappelen.

En indirect kan het ook een signaal zijn naar de buitenwereld: in de uitgelekte ontwerptekst voor een nieuw mestactieplan was er immers sprake van een verplichte oogst van aardappelen voor 1 september in een groot deel van Vlaanderen, iets wat de teelt van bewaaraardappelen per definitie onmogelijk maakt. “Je kan inderdaad stellen dat het een statement is naar de politiek: onze sector is ‘here to stay’. De aardappelverwerking is het kroonjuweel van de Belgische agrovoedingssector en dat willen we zo houden”, aldus de CEO van Belgapom van op Interpom.

 


  Nieuwsflash
 
Decreet over de programmatische aanpak stikstof (publicatie BS)Lees meer
 
 
Afval op het strand voornamelijk plastic zwerfvuil en bouwafval Lees meer
 
 
Herziening administratieve verplichtingen rond registratie van landbouwpachtenLees meer
 
 
Waalse regering en landbouwers bereiken akkoord over administratieve vereenvoudigingLees meer
 
 
Colruyt gaat nog meer betalen voor rundsvleesLees meer
 
 
Waalse boeren komen op 26 februari opnieuw met tractoren naar BrusselLees meer
 
 
Brussels gewest beschermt nieuwe reeks Natura 2000-gebieden met beheerplanLees meer
 
 
Mesterapport 2023Lees meer
 
 
Achteruitgaande waterkwaliteit mag niet op de kap van de boer terechtkomen! Lees meer
 
 
Overleg Vlaamse Regering (VR) met landbouworganisaties Lees meer
 
 
De toelatingen van producten op basis van prosulfocarb zijn geschorst Lees meer
 
 
West-Vlaanderen stelt aanpak en visie over landschappelijke integratie in het buitengebied scherp Lees meer
 
 
Huidige Europese regelgeving belemmert doelsturing natuurinclusieve landbouw Lees meer
 
 
Evaluatie van de Belgische aardappelvoorraden op 1 februari 2024 Lees meer
 
 
AGROECOLOGY-oproep 2024 gelanceerd Lees meer
 
 
Crispr-Cas: meerdere potentiële plaaggevoeligheidsgenen tegelijk aanpassen in aardappelenLees meer
 
 
Groen licht voor 14 projecten VLIF innovatieLees meer
 
 
Boerenbetogingen: De boer op met JoLees meer