Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 21 mrt 2023 23:04 

Met uitsterven bedreigde wilde hamsters - Maatregelen


Volgens het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) zijn er in Vlaanderen nog slechts een tiental wilde hamsters. Dat zijn er veel minder dan in 2015. Vlaanderen spendeerde de afgelopen 7 jaar tevergeefs 650.000 euro aan een poging om de populatie op te krikken.

Bestanden beschikbaar voor download:
Vraag en antwoord (108 Kb)

Dit geld ging onder meer naar landbouwers, de kweek en de communicatie.

1. Eind 2015 heeft toenmalig minister Schauvliege 650.000 euro beschikbaar gemaakt voor dit project.
Graag een overzicht van de zaken waarvoor dit geld exact werd gebruikt.

2. Zal de minister andere initiatieven nemen om de populatie van wilde hamsters op te krikken? Zo ja, welke? Zo niet, waarom niet?

 


  Nieuwsflash
 
ETCH-pleidooi voor ondergronds hoogspanningsnetwerk op gelijkstroom - Impact op Ventilus Lees meer
 
 
Conditionaliteit 2023-2027 GLBLees meer
 
 
Overstromingen van 5 - 22 november 2023 erkend als ramp: indienen dossierLees meer
 
 
Grondwaterstand uitzonderlijk hoog na zeer natte lente Lees meer
 
 
Projectgebied Brabantse Wouden - Toekomstperspectieven voor landbouwexploitaties Lees meer
 
 
Leadership transition SESVanderHaveLees meer
 
 
Investeringsprojecten duurzame verwerking en afzet landbouwproducten Lees meer
 
 
Uiterste zaaidatum voor mas 15 juni? Lees meer
 
 
Verzamelaanvraag wijzigen tot en met vrijdag 14 juni 2024 Lees meer
 
 
Demo onkruidbestrijding in ruggenteelten Lees meer
 
 
Slechte weersomstandigheden doen de veldwerkzaamheden vertragen, wat nu met mijn verzamelaanvraag?Lees meer
 
 
Agrifirm: the power of regenerative agricultureLees meer