Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 22 mrt 2023 08:33 

Grondwatertrein: aanbevelingen nieuw regelgevend kader


Werk het kader voor de vergunningsaanvraag voor drainages verder uit en verbeter het inzicht in mogelijke milderende maatregelen. Dat zeggen de SALV, de SERV (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen) en Minaraad in hun advies over het ontwerp van besluit over de ‘grondwatertrein’. Daarin gebeuren in hoofdzaak aanpassingen aan de regulering over bemalingen, drainages en grondwaterwinningen.

Bestanden beschikbaar voor download:
Advies (390.3 Kb)

Concrete beslissingen over de vergunbaarheid van drainages vragen een grondig inzicht in de gebiedsgerichte effecten ervan. Om de kwaliteit hiervan te garanderen, vragen de raden om het kader voor de vergunningsaanvraag verder uit te werken door middel van een voortoets en een praktische wegwijzer.

Ook is er nood aan een overzicht van de milderende effecten van alternatieve vormen van drainage of andere waterbergende technieken in de vergunningverlening. Peilgestuurde drainage en stuwtjes, de sponswerking van de bodem verbeteren, de bodempeilen van grachten verhogen of andere methodes kunnen in zekere mate de negatieve impact op nabije natuur en het watersysteem in zijn geheel milderen. Voer dergelijke maatregelen gebiedsgericht en collectief uit.

Naast de inventarisatie van (oude) drainagenetwerken is er ook nood aan duidelijkheid over wat er moet gebeuren met drainages die uit gebruik worden genomen. Minimale bodemberoering is daarbij van belang omdat dit de bodemkwaliteit en -vruchtbaarheid negatief kan beïnvloeden. Een code van goede praktijk kan op deze bekommernissen antwoorden bieden.

Hoewel de raden eensgezind aanbevelingen formuleren om de inzet van de instrumenten te verfijnen of aan te vullen, was er ook onenigheid tussen de partijen over de algemene appreciatie van het voorliggend voorstel. Sommige organisaties vinden de reikwijdte nog te beperkt en de implementatie te traag. Andere organisaties vinden dat de aanpak bijsturingen nodig heeft om praktisch haalbaar te zijn.

Alle partijen vinden het evenwel belangrijk dat dit besluit stappen zet om het verlies aan water via drainages, bemalingen en andere vormen van ontwatering te beperken. Ze erkennen dat naast ecologische en economische baten ook economische kosten met een aantal maatregelen gepaard gaan. Een veelzijdig flankerend beleid is daarbij aangewezen.

 

 


  Nieuwsflash
 
Landbouwconjunctuur licht verbeterd ondanks natte weersomstandigheden Lees meer
 
 
Uiterste indieningsdatum en belangrijke data voor de verzamelaanvraag 2024 Lees meer
 
 
Brede weersverzekering 2024: aanvragen voor 30/4Lees meer
 
 
Overstroming van 5 - 22 november 2023 erkend als rampLees meer
 
 
Infosessies stikstofdecreet Vlaamse overheid Lees meer
 
 
Na de natte winter: eerst de spade, dan de bewerking! Lees meer
 
 
Jachtwild - Seizoenen 2021, 2022 en 2023 Lees meer
 
 
Kunstmest uitsparen Lees meer
 
 
ILVO bouwt hoogtechnologische Feed Pilot Lees meer
 
 
Drones en AI in de strijd tegen aardappelziekteLees meer
 
 
Optimalisatie spuittechniek: tips voor duurzamer gebruik Lees meer
 
 
Plantgoedsubsidie? Dien je facturen vóór 30 april inLees meer