Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 17 mei 2023 13:17 

VLM roept landbouwers op om tijdig beheerovereenkomst aan te vragen


De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) roept landbouwers op om niet te lang te wachten hun interesse in een beheerovereenkomst te laten blijken. Dat kan via het e-loket beheerovereenkomsten (e-loket BO) en moet voor 1 september gebeuren. Op die manier is de landbouwer zeker van de gratis en vrijblijvende uitleg van een bedrijfsplanner. Als de landbouwer dat wil, kan de bedrijfsplanner ook helpen met het aanvraagformulier invullen en indienen.

E-loket beheerovereenkomsten

Op het e-loket beheerovereenkomsten kunnen landbouwers zowel terecht voor het raadplegen van hun lopende en afgelopen beheerovereenkomsten, als voor de aanvraag van een bedrijfsbezoek, een nieuwe beheerovereenkomst of de wijziging van een bestaande overeenkomst. Verder biedt het e-loket de mogelijkheid om het verloop van een aanvraag op te volgen en aanvragen en ontwerpovereenkomsten te valideren die in overleg met een bedrijfsplanner opgemaakt werden. ​ Het e-loket beheerovereenkomsten is een ondereel van het Mestbankloket. Op die manier kunnen landbouwers in één e- loket zowel hun dossier beheerovereenkomsten als hun dossier bij de Mestbank ​ raadplegen.

Besluit Vlaamse Regering met de voorschriften voor de beheerovereenkomsten formeel goedgekeurd

De Vlaamse Regering keurde op 12 mei formeel het besluit goed met de voorschriften voor de beheerovereenkomsten die de Vlaamse Landmaatschappij sluit met landbouwers. Op 24 maart werd het besluit principieel goedgekeurd en vervolgens positief geadviseerd door de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) en de Raad van State.

Het besluit legt het kader vast waarvoor en op welke manier de beheerovereenkomsten worden ingezet. De landbouwers die beheerovereenkomsten sluiten kunnen hierdoor rekenen op Europese en Vlaamse steun.

Meer informatie

U vindt alle informatie over de beheerovereenkomsten op www.vlm.be/beheerovereenkomsten

 


  Nieuwsflash
 
Decreet over de programmatische aanpak stikstof (publicatie BS)Lees meer
 
 
Afval op het strand voornamelijk plastic zwerfvuil en bouwafval Lees meer
 
 
Herziening administratieve verplichtingen rond registratie van landbouwpachtenLees meer
 
 
Waalse regering en landbouwers bereiken akkoord over administratieve vereenvoudigingLees meer
 
 
Colruyt gaat nog meer betalen voor rundsvleesLees meer
 
 
Waalse boeren komen op 26 februari opnieuw met tractoren naar BrusselLees meer
 
 
Brussels gewest beschermt nieuwe reeks Natura 2000-gebieden met beheerplanLees meer
 
 
Mesterapport 2023Lees meer
 
 
Achteruitgaande waterkwaliteit mag niet op de kap van de boer terechtkomen! Lees meer
 
 
Overleg Vlaamse Regering (VR) met landbouworganisaties Lees meer
 
 
De toelatingen van producten op basis van prosulfocarb zijn geschorst Lees meer
 
 
West-Vlaanderen stelt aanpak en visie over landschappelijke integratie in het buitengebied scherp Lees meer
 
 
Huidige Europese regelgeving belemmert doelsturing natuurinclusieve landbouw Lees meer
 
 
Evaluatie van de Belgische aardappelvoorraden op 1 februari 2024 Lees meer
 
 
AGROECOLOGY-oproep 2024 gelanceerd Lees meer
 
 
Crispr-Cas: meerdere potentiŽle plaaggevoeligheidsgenen tegelijk aanpassen in aardappelenLees meer
 
 
Groen licht voor 14 projecten VLIF innovatieLees meer
 
 
Boerenbetogingen: De boer op met JoLees meer