Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 06 dec 2023 10:52 

Triflusulfuron-methyl verdwijnt


De Europese Commissie heeft geen verlenging verleend voor de werkzame stof triflusulfuron-methyl. Deze actieve stof is aanwezig in tal van gewasbeschermingsmiddelen. 2024 is het laatste seizoen.

De Europese Commissie heeft op 16 november de uitvoeringsverordening 2023/2513 gepubliceerd. Dit document verklaart de niet-verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof ‘Triflusulfuron-methyl’. Deze actieve stof is aanwezig in de middelen Safari, Safari Duoactive, Shiro, Shiro 500, Debut Duoactive en Triflutec 500.

De goedkeuring van trisulfuron-methyl wordt dus niet vernieuwd. De goedkeuring van de actieve stof op Europees niveau eindigt op 31 december 2023. De uiterste datum voor het op de markt brengen van producten die triflusulfuron-methyl bevatten is 20 februari 2024, de uiterste datum voor de verkoop door verdelers is 30 juni 2024 en de uiterste gebruiksdatum is 20 augustus 2024.

België kan beslissen om de door Europa bepaalde periode in te korten, dit wil zeggen de hierboven vermelde termijn vervroegen.

 


  Nieuwsflash
 
Decreet over de programmatische aanpak stikstof (publicatie BS)Lees meer
 
 
Afval op het strand voornamelijk plastic zwerfvuil en bouwafval Lees meer
 
 
Herziening administratieve verplichtingen rond registratie van landbouwpachtenLees meer
 
 
Waalse regering en landbouwers bereiken akkoord over administratieve vereenvoudigingLees meer
 
 
Colruyt gaat nog meer betalen voor rundsvleesLees meer
 
 
Waalse boeren komen op 26 februari opnieuw met tractoren naar BrusselLees meer
 
 
Brussels gewest beschermt nieuwe reeks Natura 2000-gebieden met beheerplanLees meer
 
 
Mesterapport 2023Lees meer
 
 
Achteruitgaande waterkwaliteit mag niet op de kap van de boer terechtkomen! Lees meer
 
 
Overleg Vlaamse Regering (VR) met landbouworganisaties Lees meer
 
 
De toelatingen van producten op basis van prosulfocarb zijn geschorst Lees meer
 
 
West-Vlaanderen stelt aanpak en visie over landschappelijke integratie in het buitengebied scherp Lees meer
 
 
Huidige Europese regelgeving belemmert doelsturing natuurinclusieve landbouw Lees meer
 
 
Evaluatie van de Belgische aardappelvoorraden op 1 februari 2024 Lees meer
 
 
AGROECOLOGY-oproep 2024 gelanceerd Lees meer
 
 
Crispr-Cas: meerdere potentiŽle plaaggevoeligheidsgenen tegelijk aanpassen in aardappelenLees meer
 
 
Groen licht voor 14 projecten VLIF innovatieLees meer
 
 
Boerenbetogingen: De boer op met JoLees meer