Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 15 mei 2024 13:14 

Hennep als duurzaam gewas


Praktijkpunt Landbouw, Inagro en HOGENT AgroFoodNature onderzoeken of de teelt van textielhennep praktisch haalbaar en rendabel is voor Vlaamse landbouwers in het EIP-project HempFarmers (Europees partnerschap voor innovatie). Ze begeleiden niet alleen geïnteresseerde landbouwers tijdens de teelt, oogst en roting, maar zetten ook in op ketenvorming. Ze linken landbouwers aan verwerkers en bepalen de economische haalbaarheid en randvoorwaarden.

“Wereldwijd stijgt de vraag naar hennep als natuurlijke textielvezel. De textielsector in Vlaanderen (maar ook daarbuiten) vraagt naar lokaal geteelde, lange hennepvezels als een duurzaam vezelalternatief. Dit biedt heel wat kansen voor Vlaamse landbouwers”, aldus  gedeputeerde land- en tuinbouw Tom Dehaene.

Gestegen vraag en kansrijke teelt

Wereldwijd en in Vlaanderen stijgt de vraag naar de duurzame lange hennepvezel. Ter illustratie, in Vlaanderen steeg het hennepareaal van 43 ha in 2022 naar 195 ha in 2023”, aldus Jasper Somers, onderzoeker van het Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant. Hennep geteeld voor textieltoepassingen heeft het voordeel dat het op een gelijkaardige manier als vlas verwerkt kan worden. Ook voor landbouwers biedt de teelt van hennep heel wat kansen. “Het is een relatief korte teelt (mei - september) die weinig inputs vraagt. Zo heeft het gewas geen gewasbescherming en slechts weinig bemesting nodig.”, volgens Sophie Waegebaert, onderzoeker van Inagro. Bovendien is hennep - eens gekiemd - goed bestand tegen langere droogteperiodes. Vereiste is wel dat de hennep op een goede bodem wordt geteeld met een goed waterdrainerend vermogen en zonder verdichtingen. “Onkruid krijgt weinig kans door de hoge plantdichtheid en snelle groei. Bovendien laat hennep door de diepe beworteling een goede bodemstructuur na voor de volgende teelt, waardoor het goed past in de rotatie van Vlaamse bedrijven.”, vult Veronique Troch, onderzoeker en lector aan HOGENT AgrofoodNature, aan.

Vier telers zetten de stap binnen EIP HempFarmers

In 2023 hebben vier landbouwers binnen de EIP HempFarmers de stap gezet om textielhennep te telen. In totaal werd ongeveer 13 ha hennep gezaaid. Daarbij werd voor het ras USO 31 gekozen, een vroeg ras met hoge vezelopbrengst, en daardoor zeer geschikt voor textielteelt. De onderzoeksinstellingen werkten nauw samen met de landbouwers, ze werden begeleid en ondersteund gedurende elke fase van het teeltproces. Dit wil zeggen van de gezamenlijke aankoop van het hennepzaad tot het monitoren van de opkomst en groei op het veld. Ook de oogst, het keren en het persen van de textielhennep in balen werd gecoördineerd.

Aandacht voor administratie

De hennepteelt voor textiel kent enkele aandachtspunten en uitdagingen. Zo vergt de wetgeving en teelttoelating wel wat administratie van de landbouwer. Er is niet alleen een teelttoelating nodig, ook de bloei moet gemeld worden, zodat het Agentschap Landbouw en Zeevisserij eventuele controles op THC-gehalte kan uitvoeren (maximaal 0,3%). Aangezien textielhennep vroeger geoogst wordt dan 10 dagen na het einde van de bloei, moet er ook toestemming aangevraagd worden om vroeger te oogsten. Bovendien moet op elk veld ook een signalisatiebord worden geplaatst (Figuur 3). Op de website van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij kan je alle info over de wetgeving en teelttoelating terugvinden.

Logistiek is nog een uitdaging

In Vlaanderen zijn sinds 2021 twee oogstmachines (van de firma’s Hyler en Cretes) ontwikkeld die de hennepstengels in stukken van ongeveer 1 m kunnen oogsten en deze parallel in zwaden op het veld leggen voor de roting (zoals bij vlas). Dit proces, waarbij de stengels worden blootgesteld aan water zodat de vezels vrijkomen, is noodzakelijk voor de vervolgstappen met bestaande machines uit de vlassector. Het is de ontwikkeling van die oogstmachines die ervoor zorgt dat textielhennep momenteel interessant kan zijn als teelt in Vlaanderen. Maar, deze machines zijn in Vlaanderen nog niet beschikbaar bij een loonwerker of vlasser. Dit maakt dat de logistiek rond het oogsten de nodige organisatie en coördinatie vereist. In 2023 heeft machinebouwer Hyler de percelen van de landbouwers zelf geoogst. Helaas is bij één landbouwer de oogst niet gelukt omdat de hennep te hoog (> 3 meter) stond. Bij de drie anderen was de oogst, het keren en het balen een succes.

En brengt dit ook iets op?

Aangezien het economisch aspect een doorslaggevende factor is voor de ingang van een teelt, wordt dit ook in kaart gebracht. Kosten en opbrengsten worden bijgehouden waardoor de economische haalbaarheid van de teelt geëvalueerd kan worden. Zo kunnen de randvoorwaarden om hennepteelt succesvol ingang te laten vinden in de Vlaamse landbouw beschreven worden.

Met de beschikbare gegevens werd een voorlopige inschatting gemaakt, en die ziet er voorzichtig positief uit. De stro-opbrengst bedraagt 4 tot 8 ton per hectare. Verwerking van hennepbalen (stro) op de vlaszwingellijn levert 10-15% lange vezel en 15-20% korte vezel op. Lange hennepvezels blijken opmerkelijk genoeg vergelijkbare prijzen te bereiken als lange vlasvezels. Ook in 2024 zullen de kosten en opbrengsten van de hennepteelt voor textiel opnieuw in kaart worden gebracht, zodat  op lange termijn een inschatting gemaakt kan worden van de rendabiliteit van textielhennep in Vlaanderen.

 Dit onderzoek werd uitgevoerd in het kader van het Europees partnerschap voor innovatie (EIP) - operationele groepen ‘HempFarmers’, met steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland. www.vlaanderen.be/pdpo

 


  Nieuwsflash
 
ETCH-pleidooi voor ondergronds hoogspanningsnetwerk op gelijkstroom - Impact op Ventilus Lees meer
 
 
Conditionaliteit 2023-2027 GLBLees meer
 
 
Overstromingen van 5 - 22 november 2023 erkend als ramp: indienen dossierLees meer
 
 
Grondwaterstand uitzonderlijk hoog na zeer natte lente Lees meer
 
 
Projectgebied Brabantse Wouden - Toekomstperspectieven voor landbouwexploitaties Lees meer
 
 
Leadership transition SESVanderHaveLees meer
 
 
Investeringsprojecten duurzame verwerking en afzet landbouwproducten Lees meer
 
 
Uiterste zaaidatum voor ma´s 15 juni? Lees meer
 
 
Verzamelaanvraag wijzigen tot en met vrijdag 14 juni 2024 Lees meer
 
 
Demo onkruidbestrijding in ruggenteelten Lees meer
 
 
Slechte weersomstandigheden doen de veldwerkzaamheden vertragen, wat nu met mijn verzamelaanvraag?Lees meer
 
 
Agrifirm: the power of regenerative agricultureLees meer