Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel

 17 mei 2024 19:46 

Termijnen voor registratie kunstmest worden versoepeld


De Vlaamse Regering versoepelt de termijnen waarbinnen kunstmest aangegeven moet worden in het kunstmestregister. Ook komt er in bepaalde situaties een vrijstelling. De Mestbank zal dit vanaf nu toepassen.

In het landbouwakkoord van februari 2024 besliste de Vlaamse Regering, in overleg met de landbouworganisaties, dat de administratieve lasten voor landbouwers verminderd moeten worden. Soepelere termijnen voor het invullen van het kunstmestregister is één van die maatregelen. Ook zal de Mestbank, in samenspraak met een gebruikersgroep van landbouwers, de gebruiksvriendelijkheid van het online register verder verbeteren. ​ Soepelere termijnen voor landbouwers bij aankoop en gebruik van kunstmest ​

Landbouwers krijgen voortaan meer tijd, tot en met de zevende dag van de maand, om hun aankopen en gebruik van kunstmest van de vorige maand door te geven. Zo krijgt een landbouwer die bijvoorbeeld op 2 februari kunstmest aankoopt, tot en met 7 maart de tijd om het kunstmestregister in te vullen. ​

Enkel bij het gebruik van kunstmest bij de start van het nieuwe bemestingsseizoen of van zodra het toegelaten is, is de situatie lichtjes anders. Daar krijgt een landbouwer tijd tot de zevende dag na de uiterste indiendatum van de verzamelaanvraag (doorgaans 30 april) om het kunstmestregister in te vullen. Met andere woorden: een landbouwer die in 2024 kunstmest strooit tussen 15 januari en 30 april, krijgt tot en met 7 mei de tijd om het register in te vullen. ​

Er verandert niets aan welke gegevens er moeten ingevuld worden. Dat is nog steeds het perceel, de datum van het gebruik, de samenstelling (percentage N en percentage P2 O5), de naam en de hoeveelheid.

Voor handelaars blijft alles bij het oude

Voor de kunstmesthandelaars wijzigt er niets. Het is nog steeds zo dat zowel export als verkopen tot maximaal 100 kg geregistreerd moeten worden uiterlijk het eind van de maand na de maand van verkoop. Zo moet een handelaar die een aantal ton kunstmest exporteert in september, dit ten laatste op 31 oktober registreren. In het kunstmestregister hoeft enkel de totaalhoeveelheid kunstmest ingevuld te worden per type (export of verkoop < 100kg), uitgedrukt in kg N en kg P2O5.

Leveringen van hoeveelheden boven de 100 kg moeten, net zoals vroeger, geregistreerd worden uiterlijk twee dagen na verkoop. Ook daar moeten nog steeds dezelfde gegevens ingevuld worden: leveringsdatum, adres, landbouwernummer of uitbatingsnummer, productnaam, mestcode, samenstelling en hoeveelheid.

 Twee nieuwe vrijstellingen voor het invullen van het register

Naast teelten op groeimedium (beter bekend als grondloze teelten), moet het kunstmestgebruik voortaan ook niet geregistreerd worden voor percelen gelegen in gebiedstype 0. Dat zijn percelen waar de waterkwaliteit goed is. ​

Ook bedrijven met een zogenaamde ‘vrijstelling van gebiedsgerichte maatregelen’, hoeven voortaan het gebruik van kunstmest niet meer te registreren, ongeacht in welk gebiedstype ze liggen. Dat zijn bedrijven die goede nitraatresidu’s kunnen voorleggen. Deze bedrijven leveren inspanningen om de uitspoeling van nitraat in de bodem zo laag mogelijk te houden. Dat doen ze bijvoorbeeld door te bemesten op basis van bemestingsadvies, rekening te houden met het juiste tijdstip van opbrenging of de mest in kleine dosissen op te brengen. ​ ​

 

 


  Nieuwsflash
 
ETCH-pleidooi voor ondergronds hoogspanningsnetwerk op gelijkstroom - Impact op Ventilus Lees meer
 
 
Conditionaliteit 2023-2027 GLBLees meer
 
 
Overstromingen van 5 - 22 november 2023 erkend als ramp: indienen dossierLees meer
 
 
Grondwaterstand uitzonderlijk hoog na zeer natte lente Lees meer
 
 
Projectgebied Brabantse Wouden - Toekomstperspectieven voor landbouwexploitaties Lees meer
 
 
Leadership transition SESVanderHaveLees meer
 
 
Investeringsprojecten duurzame verwerking en afzet landbouwproducten Lees meer
 
 
Uiterste zaaidatum voor mas 15 juni? Lees meer
 
 
Verzamelaanvraag wijzigen tot en met vrijdag 14 juni 2024 Lees meer
 
 
Demo onkruidbestrijding in ruggenteelten Lees meer
 
 
Slechte weersomstandigheden doen de veldwerkzaamheden vertragen, wat nu met mijn verzamelaanvraag?Lees meer
 
 
Agrifirm: the power of regenerative agricultureLees meer