Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten

 01 jun 2024 16:19 

Belofte maakt schuld


“Ik heb goed nieuws voor u, na 9 juni wordt alles beter” (Professor politicoloog Carl Devos, 21 mei 2024, na het ABS verkiezingsdebat): beter kon het politiek debat niet samengevat worden. “Alles wordt beter”, maar is dat ook zo? Wij blijven in ieder geval luid zeggen dat het gevoerde beleid van de voorbije jaren de schop op moet en dat er oprecht en meer respect moet komen voor ons als land- en tuinbouwers, niet alleen in woorden, maar ook in daden!

De massale protesten van dit voorjaar hebben duidelijk gemaakt dat het vertrouwen van boer én burger weg is in de Europese, nationale en gewestelijke bewindvoerders. De balans van het gevoerde beleid is dan ook ronduit negatief voor de landbouw. Het politiek memorandum dat het Algemeen Boerensyndicaat uitbracht voor de verkiezingen van 2019, blijft (jammer genoeg) ook in 2024 actueel. Enige verschil is dat het regelgevend kader waarbinnen de landbouwsector mag werken er in de praktijk verder achteruitgegaan is. De balans is zoek en nog geen klein beetje!

Met onze deelname aan de Europese actie op 4 juni willen we aantonen dat de actiebereidheid onveranderd groot blijft. Komt er geen beleid dat gericht is op een duurzame landbouw in alle facetten (dus ook en vooral economisch duurzaam), dan is dit een waarschuwing dat het wel eens een hete aanloop zou kunnen worden naar de nieuwe beleidsperiode, met veel protestacties. “Boer zoekt respect” zal effectief “Boer krijgt respect” moeten worden, waarbij we het woord Boer met grote “B” schrijven, als blijk van erkenning voor ons beroep
De volgende Europese Commissie en regeringen zullen hard moeten werken om het tij te keren. De beloftes die in de huidige verkiezingscampagnes richting landbouw gemaakt zijn, moeten omgezet worden in daden, in duidelijke en heldere beleidsnota’s en regeerakkoorden.
De Europese Commissie, die in de voorbije beleidsperiode de weg compleet kwijt was, zal zich moeten herbronnen. De oorlog in Oekraïne en toenemende geopolitieke spanningen in grote delen van de wereld kunnen we, net zoals de klimaatverandering, niet langer negeren.
De afbouw van de eigen maar strategisch uiterst belangrijke voedselproductie, die onder de vorige commissie ingezet is, moet teruggedraaid worden.

Op 4 juni richten we ons ook nadrukkelijk tot de burger. Een landbouwbeleid is bij uitstek ook een sociaal beleid. Partijen die landbouw en de open ruimte vanuit een valse nostalgische visie benaderen en pleiten voor de eenzijdige omvorming van de Vlaamse en Europese landbouw naar een weinig realistisch en onzeker landbouwmodel, waarbij import van buiten Europa uiteindelijk de standaard wordt, die staan niet voor de modale burger. Je kunt geen ecologisch paradijs bouwen op een sociaal en economisch kerkhof.
De Vlaming is zich daar ook steeds meer van bewust. De vele steunbetuigingen gedurende de vele protesten en ook erna bewijzen dat de Vlaming achter zijn landbouwers staat. Ondanks de pletwals aan negatieve berichtgeving, te vaak gestoeld op ideologie en foute aannames en cijfers, blijft lokale voeding de favoriet. Zolang ze beschikbaar en betaalbaar blijft, wel te verstaan.

De kiezer moet zich bewust zijn dat net een sterke eigen Vlaamse landbouw zorgt voor betaalbaar en bovenal veilig voedsel voor iedereen, ongeacht rang of stand. Een sterke Landbouw is een garantie op landschapsbouw waar iedereen, plattelandsbewoner en stedeling, alle dagen gratis van kan genieten.

De Green Deal, natuurherstelwet, eiwitshift, de grondenaankooppolitiek, het stikstofdecreet,.. het zijn alle voorbeelden van kil, weinig sociaal beleid. Er gaat veel geld in om, maar zowel boer, burger en ook natuur worden er niet beter van.
Het kan anders en beter, in Europa en bovenal ook in Vlaanderen. Het akkoord dat landbouworganisaties en de Vlaamse overheid in februari afsloten, was een eerste stap in de goede richting. De Europese Commissie is niet achtergebleven, maar moet de ogen openen voor de specifieke problemen van de lidstaten en zijn landbouwers. Vooral de lijnen die uitgezet worden met oog op de toekomst moeten meer afgetoetst worden aan de haalbaarheid en de meerwaarde voor boer en burger.
Er moet een heuse “farmers’ check” oftewel een heuse “Boerentoets” komen voor alle beleidskeuzes die gemaakt worden. Voedselproductie is te belangrijk om over te laten aan ideologie.
Willen de Vlamingen, samen met ons landbouwers, na 9 juni wakker worden in een leefbaar, sociaal en sterk Vlaanderen, dan stemmen ze voor een partij of voor politici die landbouw onomwonden steunen en de gemaakte beloftes niet verloochenen.
Dan herinneren ze er de verkozenen na 9 juni er aan dat belofte ook schuld maakt.
Als de partijen niet weten hoe het verder moet na 9 juni, een telefoontje of mail naar het Algemeen Boerensyndicaat volstaat. Wij zijn er, zoals altijd, klaar voor.

Afspraak 4 juni, 12 u op het plein voor het Atomium.
Het Algemeen Boerensyndicaat zal er trouwens niet alleen zijn. Landbouwers, niet alleen uit Vlaanderen, maar vanuit geheel Europa komen en zullen zowel het Europees beleid als hun eigen nationale beleid aanklagen.

 


  Nieuwsflash
 
Aanhoudende en hevige regenval: HAK waarschuwt voor schaarsteLees meer
 
 
Erkenning als RAMP: hevige regenval juni/juli/aug 2021 en overstromingen juni/nov/dec 2021 Lees meer
 
 
VLM roept landbouwers op om tijdig beheerovereenkomsten aan te vragen Lees meer
 
 
Duijndam Machines maakt tweedehands machines populair Lees meer
 
 
Sprinkhanen, krekels en zijderupsen: Singapore erkent 16 insectensoorten als voedsel Lees meer
 
 
Agrometeorologisch bericht Lees meer
 
 
We nemen afscheid van de heer Roger LonckeLees meer
 
 
Aardappelen zijn de vaakst gegeten maaltijdbegeleider Lees meer
 
 
Erkenning stormwinden en rukwinden 3/1/2024 als rampLees meer
 
 
Uitgebreide procedure Raad voor Vergunningsbetwistingen: wijzigingsbesluit Lees meer
 
 
Beregenen met oppervlaktewater? Vergeet het onttrekkingsticket niet! Lees meer
 
 
De Under-Cover overkapping ook in land- en tuinbouwLees meer
 
 
Nieuwe functionaliteiten in de LV-AgriLens app Lees meer
 
 
Fors minder wintertarwe door de natte weersomstandighedenLees meer
 
 
Nog nooit zoveel onzekerheid voor de aardappelteeltLees meer
 
 
Melding opkomstproblemen aardappelen tot 31/7Lees meer
 
 
Tweede editie van Gault&Millau Belgische Wijngids en Belgian Wine Awards 2024Lees meer
 
 
Koester publieke landbouwgrond Lees meer
 
 
Aardappelindustrie: recordwinsten voor de industrie, peanuts voor de boerenLees meer
 
 
Denemarken introduceert als eerste land ter wereld koolstoftaks voor landbouwers Lees meer
 
 
Lager nitraatresidu in de bodem in 2023 Lees meer