Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 16 jul 2019 19:15 

Veerkrachtige landbouwbedrijfsmodellen voor duurzaam landbouw- en voedselsysteem


In een nieuw advies oordeelt de SALV dat de nota ‘Ontwerpstrategie Vlaams Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 2021-2027’ het fundament kan vormen van een gedragen en toekomstgericht, duurzaam landbouw- en voedselsysteem met veerkrachtige en aantrekkelijke landbouwverdienmodellen. Die nota wil de Vlaamse invulling van het volgende GLB stroomlijnen. De adviesraad spreekt zich positief uit over de strategische keuze voor een waaier aan bedrijfsmodellen, zolang dat pluralisme een toets op (integrale) duurzame ontwikkeling doorstaat.

Bestanden beschikbaar voor download:
Advies (713.4 Kb)

De raad formuleert nog een aantal bijkomende algemene aandachtspunten bij de nota: 
•    Leg de visie uit en verduidelijk de voordelen voor de samenleving.
•    Geef landbouwers een eerlijk en aantrekkelijk inkomen, voor het voedsel dat ze produceren en de maatschappelijke diensten die zij leveren.
•    Zorg voor een coherent beleid op alle overheidsniveaus.
•    Betrek de stakeholders bij de verdere opmaak, uitvoering en evaluatie van het plan.
Het advies omvat verder aanbevelingen over de zeven krachtlijnen van de ontwerpstrategie. De SALV adviseert ook om de versterking van de band tussen producenten en consumenten op te nemen als een bijkomende achtste krachtlijn.
 
Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu onthouden zich bij dit advies.
 

 
   Nieuwsflash
 
SESVanderHave (nieuwe) variëteiten 2020Lees meer
 
 
Vergunningen windturbines - Verschuiving bevoegdheid Lees meer
 
 
Nederlands stikstofbeleid - Uitwijking Nederlandse veetelers naar Vlaanderen Lees meer
 
 
Export Conferenceperen naar China Lees meer
 
 
Steun aan producentenorganisaties Lees meer
 
 
Parlementaire vraag omtrent de invoer van landbouwproducten uit de MERCOSUR-landenLees meer
 
 
Mestbank treedt strenger op bij afwijkende mestsamenstellingen Lees meer
 
 
Belpotato: brancheorganisatie (BO) aardappelen van start in België Lees meer
 
 
Inagro's gewasbeschermingsapp Lees meer
 
 
Studiedagen Voedergewassen in 2020Lees meer
 
 
NEPG verwacht areaalgroei en kostenstijging in 2020 Lees meer
 
 
Suikerbietcampagne 2019/20 eindigt eind januariLees meer
 
 
Nitraatresiducampagne 2019 Lees meer
 
 
Steunmaatregelen crisis fruitsectorLees meer