Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 21 sep 2020 16:16 

Hervorming GLB: Renew Europe stelt paper voor


Oktober wordt dé maand van de waarheid voor de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. In de plenaire sessie van eind oktober wil het Europees Parlement haar standpunt in eerste lezing bepalen. De liberale fractie Renew Europe stelde daarom een paper op met haar standpunten over de resterende openstaande kwesties en de kernprincipes voor een succesvolle hervorming van het GLB.

Bestanden beschikbaar voor download:
Vision (138.7 Kb)

Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Open Vld, Renew Europe), lid van de landbouwcommissie van het Europees Parlement : “De vergroening van de sector is zonder twijfel één van de belangrijkste punten in de hervorming van het GLB. De vraag is hoe we dit het best bereiken, zonder daarbij onze algemene doelstellingen, namelijk een stabiel inkomen voor onze boeren en onze voedselproductie garanderen, in gevaar te brengen. Wij willen daarbij een verschuiving van een op regels gebaseerd landbouwbeleid naar een resultaat- en doelgericht landbouwbeleid. Dit omdat we zien dat veel van de huidige GLB-maatregelen niet de gewenste resultaten opleveren. Renew heeft daarom al even geleden als eerste het idee van ecoregelingen geïntroduceerd, die bovenop de conditionaliteit komen. Met de vrijwillige ecoregelingen word je als boer beloond als je extra inspanningen levert voor het milieu. Stimuleren in plaats van straffen, onze boeren goed en op maat begeleiden en incentives geven om mee te stappen in dit verhaal: dat is waar wij voor gaan en waarvan we geloven dat het de meeste resultaten zal opleveren.”

Prioriteiten voor Renew Europe:
•    Kwalitatieve hervorming van het GLB
•    Versimpelde procedures en administratie
•    Efficiënte tools, met focus op de meest kwetsbaren, kleine boeren, de jonge generaties, start-ups en vrouwen
•    Investeren in kennisoverdracht, innovatie en onderzoek
•    Betere omstandigheden en faciliteiten in plattelandsgebieden, zoals toegang tot basisbehoeftes, kennis, goede toegang tot internet, mobiliteit, etc. ter bevordering van een meer inclusieve samenleving en om mensen op het platteland te houden.

Na goedkeuring van haar standpunt in eerste lezing zal het Europees Parlement de onderhandelingen starten met de Raad en de Europese Commissie.  Nieuwsflash
 
Belgische aanvraag voor de status "vrij van Afrikaanse varkenspest'Lees meer
 
 
Droogte/hitte 2020: woningschade door extreme droogte Lees meer
 
 
Bescherming van kleinvee tegen aanvallen door wolvenLees meer
 
 
Gebruik van oude autobanden in de landbouwsector Lees meer
 
 
Nieuwigheden bij het aanmaken van de burenregeling Lees meer
 
 
Bladluizen in wintergranen 26-27 oktober 2020Lees meer
 
 
Belgapom op zoek naar nieuwe CEOLees meer
 
 
Nieuwe landbouwenquête in oktober 2020 Lees meer
 
 
Bedrijfseconomische resultaten per landbouwsector: blijft grotendeels negatiefLees meer
 
 
Schade door everzwijnen al 169 keer gemeld op jagersapp Lees meer
 
 
Corona 2020: steunmaatregelen voor landbouw, tuinbouw, en zeevisserij Lees meer
 
 
Vlaams Parlementslid Steven Coenegrachts pleit voor beleid rond boslandbouw Lees meer
 
 
Proeftuinen Droogte Lees meer
 
 
Bloemenranden langs landbouwpercelen Lees meer
 
 
Ventilus-hoogspanningslijnproject - Verbinding Brugge-Izegem Lees meer
 
 
Economische steun aan bedrijven - Terugvordering Lees meer
 
 
Begrip ‘echte landbouwer’Lees meer
 
 
Vleesveehouderij - Vleesconsumptie Lees meer
 
 
Steun aan producenten- en brancheorganisatiesLees meer
 
 
HULDEBOEK – 100 JAAR “Algemeen Belgisch Vlasverbond” van de drukpersLees meer
 
 
Meer melk, meer geld? Lees meer