Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 17 feb 2021 12:00 

Nieuwe pachtwet in 2021?


“Het ontwerp van decreet zal dit jaar worden uitgeschreven door het departement Landbouw in samenwerking met het kabinet Landbouw.
Nog dit jaar wordt het voorgelegd aan de stakeholders.
Het is ook de bedoeling dat het ontwerp van decreet in 2021 ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de Vlaamse Regering, waarna het ontwerp ook ter bespreking en ter goedkeuring aan het Vlaams Parlement wordt voorgelegd,” antwoordde Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) aan Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (CD&V) die de minister over deze delicate en moeilijke opdracht ondervroeg.”

Bestanden beschikbaar voor download:
Vraag (107.4 Kb) Antwoord (39 Kb)

In de beleidsnota 2019-2024 Landbouw konden we reeds lezen: “De toegang tot grond is één van dé grote knelpunten in Vlaanderen. Want de beschikbaarheid en toegang tot grond zijn essentieel voor het duurzaam voortbestaan van de Vlaamse landbouwbedrijven.

Ik werk samen met alle actoren, wetenschappelijke instellingen en bestuursniveaus aan een maatschappelijk gedragen en objectief wetenschappelijk onderbouwde landbouw waardoor er ruimte behouden blijft om landbouw die in overeenstemming is met de draagkracht van de omgeving, alle kansen te geven.

Vlaams pachtdecreet

We bevorderen de toegang tot landbouwgrond door het huidig wetgevingskader om te zetten naar een Vlaams pachtdecreet, waarbij:

• nieuwe pachtcontracten schriftelijk opgesteld worden;

• er een billijk evenwicht komt tussen de rechten en plichten van de pachter en de verpachter;

• de mogelijkheid ingevoerd wordt om pachtcontracten te sluiten voor een vaste termijn van een veelvoud van 9 jaar;

• de wet gender- en samenlevingsneutraal wordt gemaakt;

• het mogelijk moet zijn dat verpachters randvoorwaarden opleggen inzake het aanbrengen van al dan niet vergunningsplichtige infrastructuurwerken (bv. drainage, ophoging, …);

• en waarbij de pachter teeltvrijheid en vrije keuze van teelttechniek wordt gegarandeerd.”

Stijn De Roo wenst de minister veel succes met deze uitdaging!

Hij hoopt verder op een constructieve opstelling van en overleg met alle stakeholders.

De pachters en eigenaars wachten reeds lang op deze hervorming.

Zeker voor jonge landbouwers moet deze pachtwet een opportuniteit zijn.

Het is goed dat in de beleidsnota reeds enkele grote principes zijn vastgelegd, besluit De Roo.

Bijlage: vraag en antwoord  Nieuwsflash
 
Voldoet jouw teeltplan aan de pre-ecoregeling voor verhogen v/h effectieve organisch koolstofgehalteLees meer
 
 
Land­bouw­rap­port 2020 (LARA) Lees meer
 
 
Bedrijfseconomische resultaten per landbouwsectorLees meer
 
 
Overlegcomité beslist winterpakket met onmiddellijke ingang Lees meer
 
 
liquiditeitsbescherming aan varkenshoudersLees meer
 
 
Verlening eenmalige korting varkenshouders voor ophaling krengenLees meer
 
 
Wetgeving driftreductie en bufferzones op een rijtje Lees meer
 
 
INTERPOM 2021 gaat dus door zoals voorzien!Lees meer
 
 
Zijn natuur en landbouw te verzoenen? (Podcast Agribex)Lees meer
 
 
Duitse coalitie gaat voor 30% biologisch en duurdere arbeid Lees meer
 
 
Registratiepunt ‘Droogteschade aan woningen’ Lees meer
 
 
Invloed klimaatverandering op peren Lees meer
 
 
Kostenexplosie bij consumptieaardappelen Lees meer
 
 
Algemene Vergadering Phytofar 2021: de plantaardige voedselketen en klimaatveranderingLees meer
 
 
Akkoord over gedragscode voor aardappelcontracten Lees meer
 
 
Beleids- en begrotingstoelichting Landbouw en Visserij 2022Lees meer
 
 
Limburg voert 42% van alle Vlaamse erosieprojecten uit Lees meer
 
 
Dewulf - Interpom 2021 showt de EnduroLees meer
 
 
Algenboerderijen Lees meer
 
 
Meer bewustmaking rond nieuwe mycotoxinesLees meer
 
 
Overstromingen Wallonië op 24 juli 2021 erkend als algemene rampLees meer
 
 
Overstromingen 14-16 juli 2021 in Wallonië erkend als ramp: schadedossier indienenLees meer
 
 
Liquiditeitstoelage varkenshouders AANVRAGENLees meer
 
 
Gefractioneerd bemesten in aardappelen in 2021Lees meer
 
 
EC wil tegen 2023 wettelijke bescherming voor bodemsLees meer
 
 
Periode van verhoogd risico mbt risico op insleep van aviaire influenzaLees meer
 
 
Overlegcomité: voortaan brede mondmaskerplicht en verplicht telewerk Lees meer
 
 
SESVanderHave biedt aardappelboeren de enige oplossing tegen wortelknobbelaaltjesLees meer