Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 17 feb 2021 12:00 

Nieuwe pachtwet in 2021?


“Het ontwerp van decreet zal dit jaar worden uitgeschreven door het departement Landbouw in samenwerking met het kabinet Landbouw.
Nog dit jaar wordt het voorgelegd aan de stakeholders.
Het is ook de bedoeling dat het ontwerp van decreet in 2021 ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de Vlaamse Regering, waarna het ontwerp ook ter bespreking en ter goedkeuring aan het Vlaams Parlement wordt voorgelegd,” antwoordde Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) aan Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (CD&V) die de minister over deze delicate en moeilijke opdracht ondervroeg.”

Bestanden beschikbaar voor download:
Vraag (107.4 Kb) Antwoord (39 Kb)

In de beleidsnota 2019-2024 Landbouw konden we reeds lezen: “De toegang tot grond is één van dé grote knelpunten in Vlaanderen. Want de beschikbaarheid en toegang tot grond zijn essentieel voor het duurzaam voortbestaan van de Vlaamse landbouwbedrijven.

Ik werk samen met alle actoren, wetenschappelijke instellingen en bestuursniveaus aan een maatschappelijk gedragen en objectief wetenschappelijk onderbouwde landbouw waardoor er ruimte behouden blijft om landbouw die in overeenstemming is met de draagkracht van de omgeving, alle kansen te geven.

Vlaams pachtdecreet

We bevorderen de toegang tot landbouwgrond door het huidig wetgevingskader om te zetten naar een Vlaams pachtdecreet, waarbij:

• nieuwe pachtcontracten schriftelijk opgesteld worden;

• er een billijk evenwicht komt tussen de rechten en plichten van de pachter en de verpachter;

• de mogelijkheid ingevoerd wordt om pachtcontracten te sluiten voor een vaste termijn van een veelvoud van 9 jaar;

• de wet gender- en samenlevingsneutraal wordt gemaakt;

• het mogelijk moet zijn dat verpachters randvoorwaarden opleggen inzake het aanbrengen van al dan niet vergunningsplichtige infrastructuurwerken (bv. drainage, ophoging, …);

• en waarbij de pachter teeltvrijheid en vrije keuze van teelttechniek wordt gegarandeerd.”

Stijn De Roo wenst de minister veel succes met deze uitdaging!

Hij hoopt verder op een constructieve opstelling van en overleg met alle stakeholders.

De pachters en eigenaars wachten reeds lang op deze hervorming.

Zeker voor jonge landbouwers moet deze pachtwet een opportuniteit zijn.

Het is goed dat in de beleidsnota reeds enkele grote principes zijn vastgelegd, besluit De Roo.

Bijlage: vraag en antwoord  Nieuwsflash
 
Een bib van bodembacteriën voor duurzame sojaLees meer
 
 
Dodelijk paardenvirusLees meer
 
 
Groen, geel, oranje of rood. In welk gebiedstype ligt mijn perceel? Lees meer
 
 
Brede Weersverzekering 2021: vraag offertes aanLees meer
 
 
Iets hogere stikstofadviezen Lees meer
 
 
Actualiteitsdebat over de aanpak van de stikstofproblematiek in Vlaanderen Lees meer
 
 
Coronacrisis Belgische aardappelindustrie: volume verwerking het laagst in 3 jaarLees meer
 
 
Verzamelaanvraag in het kader van het meststoffenbeleidLees meer
 
 
Onderzoek naar grootschalige mestfraude in Vlaanderen Lees meer
 
 
Het herstel van natte natuur Lees meer
 
 
De toestand van de Vlaamse bodemLees meer
 
 
Dewulf MH 24x-stortbunkers nieuwe optiesLees meer
 
 
Hoe denken landbouwers over beheerovereenkomsten akkerfauna Lees meer
 
 
Bosaanplant in bosgebied en niet in herbevestigd agrarisch gebiedLees meer
 
 
Betaling saldo van de premie voor de productie van vleeskalveren – campagne 2020 Lees meer
 
 
Windmolenprojecten - Behandeling beroepsprocedures Lees meer
 
 
Webinar ‘Suikerbieten en Cichorei’ Lees meer
 
 
Teeltvrije zonelangs waterlopenLees meer
 
 
Subsidiëring van praktijkcentra in plantaardige productieLees meer