Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 28 jun 2017 02:12 

Studiedagen, vergaderingen en demo's


Naar gewoonte brengen we elke dag een overzicht van de agrarische & voedingsagenda. We beperken ons tot de belangrijkste agendapunten en hebben de mogelijkheid om uw voorstellen op te nemen in de agenda.

PROGRAMMA:

Woensdag 28 juni 2017

Opendeurdag Proefhoeve Bottelare

Vanaf 13u30 in de Diepestraat 1 te 9820 Bottelare, opendeurdag proefhoeve. 
Programma: 13u30, verwelkoming, 14u, bezoek proefvelden (o.a. maïs, granen, wintereiwitgewassen, quinoa en aardappelen) onder leiding van het Bottelareteam, project in de kijker: « Ontwikkeling van een beslissingsonderssteunend adviessysteem voor een beteré beheersing van mycotoxinen in maïskuilen», 17u: receptie.
Meer info op 09/363.93.00 of via veerle.derycke@ugent.be

Biovelddag
De biovelddag is een vaste afspraak voor biologische akkerbouwers en groentetelers, boeren met interesse voor bio en betrokken stakeholders. Dit jaar vindt de velddag plaats om 17.30 uur 'op het proefbedrijf biologische landbouw, Gabriëlstraat 11 in Rumbeke-Beitem. Tijdens een rondgang door het veld maak je kennis met de diverse veldproeven en met de bedrijfsvoering op het proefbedrijf. Een demonstratie precisiecultivatoren voor ondiepe en volveldse voorjaars- en stoppelbewerkingen sluit de dag af.
Gratis deelname.
Info bij Lieven Delanote via lieven.delanote@inagro.be of 051 273250, of op www.inagro.be/agenda

Donderdag 29 juni 2017

Asperge en aardbei
Om 9.30 uur bij Leo Henckens, Kessenicherweg 27 in Kinrooi.
Iedereen is zich bewust van de noodzaak om efficiënt om te gaan met water en bemesting.. De proefcentra brengen onderzo eksresultaten uit de praktijk, aangevuld met een beursmoment waar bedrijven actief rond irrigatie, fertigatie of kwaliteitsverbetering hun  technieken of diensten voorstellen.
Lunch; opening beurs: "irrigatie en kwaliteitsmanagement in aardbei en asperge'. 
Gratis deelname, maar inschrijven verplicht via www.proefstation.be>Actueel en agenda.

Vrijdag 30 juni 2017

Demo akkerbouw
Om 13.30 uur vindt er een wandelvoordracht plaats op het proefplatform bij de familie Vanacker voor de ruwvoedergewassen winterveldbonen,spelt, maïs en mengteelten. Samenkomst aan het perceel aan Holstheide 4 in Huldenberg.
Programma: erosiebestrijding maïs; winterveldbonen (de teelt van de toekomst voor rundveehouders; teelttechniek + demonstratie van malen en pletten); teelttechniek + vervoederen spelt; demonstratie bodemscanner en gebruik. van drones in de landbouw; demonstratie Fyteauscan endriftreducerende doppen.
Deze activiteit komt in aanmerking voor de fytolicentie. Breng je identiteitskaart mee.

Dinsdag 4 juli 2017

Proefveldbezoek VTI
Om 19u30 op de Schipvaarthoeve, Schipvaartweg 8 te 8970 Poperinge. De volgende aangelegde praktijk- en demonstratieproeven kunnen bezocht worden: wintertarwe, wintergerst, maïs,  aardappelen, Engels en Italiaans raaigras, spoel- en reinigingsplaats met biofilter, bloemenmengsels in kader van "Boer en bij", fruitteelt-rabarber-hop. 
Organisatie. Gr. Kring, Ieper-Poperinge,
Inlichtingen: 0571 34.65.50 of via patrick.vermeulen@vsop.be

Woensdag 5 juli 2017

Agrobiodiversiteit
Om 20u met bijeenkomst op Hooibeekhoeve, 1 te 2440 Geel. Van daaruit een korte verplaatsing met eigen wagen naar proefper- celen in de rand van het Prinsenpark.
Programma: aandacht voor de opbrengstresuitaten van rode klaver en luzerne en bezoek aan zaaidichtheidsproef bij zomergerst en aan een proef met verschillende groenbemesters. 
Meer info via gert.vandeven@provincieantwerpen.be

Donderdag 6 juli 2017

Bedrijfsbezoek landbouwverbreding 
Om 13u30, bedrijfsbezoek melkvee en schapenbedrijf en kijk- en doeboerderij + korte workshop 'vilten van schapenwol' op boerderij Den Overdraght, Woestenseweg 31, Poperinge. Kostprijs: gratis mits inschrijven bij helena@nacvzw.be of 0475969051

Dinsdag 18 juli 2017

Openluchtgroenten en aardappelen
Tussen 14 uur en 17 uur organiseren PCG en PCA een proefveldbezoek openluchtgroenten en aardappelen met als thema gewasbescherming, in het Provinciaal Proefcentrum voor Groenteteelt, Karreweg 6, Kruishoutem.
Programma: koolvliegbestrijding in bloemkool en rupsbestrijding in spruitkool (proefopzet): rassen bloemkool eerste vrucht met nadruk op ziektegevoeligheid; selectiviteit van herbiciden in dille en bataat; bestrijding van aardappelziekte en alternaria in aardappelen; beheersing van coloradokever in aardappelen; fosfor uitmijnen door middel van additieven enverwijderen via een filter; hoe we compostering en wat heb je nodig?
Deze activiteit komt in aanmerking voor de fytolicentie. Breng je identiteitskaart mee.
Vooraf inschrijven via anneleen@pcgroenteteelt.be of 09 331 6082 Info via www.pcgroenteteelt.be.

Donderdag 28 juli 2017

Aardbei en asperges
Het Proefstation voor de Groenteteelt orqaniseert een themadag over irrigatie en fertigatie in aardbei en aspergesén kwaliteitsverbetering van asperges, om 9,30 uur bij Leo Henckens, Kessenicherweg 27 in Kinrooi.
Iedereen is zich bewust van de noodzaak om efficiënt om te gaan met water en bemesting. Daarnaast eist de markt vruchten van topkwaliteit. De proefcentra brengen onderzoeksresultaten uit de praktijk, aangevuld met een beursmoment waar bedrijvenactief rond irriqatie, fertigatie of kwaliteitsverbetering hun technieken of diensten. 

Vitaetom
Kersvers omgeschakelde biotelers Walter en Koen telen voor het eerste jaarbiologische vruchtgroenten in verwarmde kas. Je kunt een kijkje komen nemen bij Vitaetom (Walter en Koen Van Hauteghem), Krijgsbaan 151 in Zwijndrecht tussen 16 en 18 uur. Het bezoek is gericht naar telers en sectorgerelateerden. Inschrijven verplicht voor 26 juli via Justine@pcgroenteteelt.be of 09 381 8682.
Info via www.pcgroenteteelt.be.


Renée


 

 

 

 

   Nieuwsflash
 
Gevaar voor bladluizen in maïs is gewekenLees meer
 
 
Controle subsidiëring bij omschakeling kippenbedrijven naar biologische landbouw Lees meer
 
 
Eerste subsidieloze Nederlandse windpark in zichtLees meer
 
 
Verschillende meningen rond carbon footprint broodLees meer
 
 
Pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector van de landbouwLees meer
 
 
Opname lage-emissiefactoren voor pluimveeLees meer
 
 
Emissiereductie biologische pluimveestallenLees meer
 
 
Collectieve arbeidsovereenkomst sectoraal pensioenplan arbeiders tewerkgesteld op tuinbouwbedrijfLees meer
 
 
Exportwerking VLAMLees meer
 
 
Pluimveehouderij in Asten mag mestverbrandingsinstallatie bouwenLees meer
 
 
Variabele perskamer bij John DeereLees meer
 
 
SDE+ tender Monomestvergisting van 4 tot 27 juli openLees meer
 
 
Kleine mosselen bij start mosselseizoenLees meer
 
 
Het regent, maar bijlange niet overalLees meer
 
 
VRT zoekt bakkers die binnenkort met pensioen gaanLees meer
 
 
Wie onkruid voor zijn deur niet wiedt, riskeert boeteLees meer
 
 
VUB maakt desem met lambiekLees meer
 
 
Dierenartsen voor grootste deel vrijgesprokenLees meer
 
 
Aardappelareaal Groot-Brittanië 4% naar bovenLees meer
 
 
Dossche Mills daagt creatieve bakkers uitLees meer
 
 
Aardappelnoteringen ongewijzigdLees meer
 
 
Interpera 2017 laat nieuwe perenrassen aan bod komenLees meer
 
 
Terugroeping van ambachtelijke zalmslaatjes van 140gr en 200gr.Lees meer
 
 
EU verlengt sancties Rusland met zes maandenLees meer
 
 
Het vernieuwde Consumentenakkoord vergroot de transparantie voor de consumentLees meer
 
 
Stand van zaken aangaande loonkloof in BelgiëLees meer
 
 
Dé Appeldag 2017 in Nederland op 29 juni: Lees meer
 
 
"Veel te veel frambozen"Lees meer
 
 
Vlaams Parlement stemt verbod op onverdoofd slachten vanaf 2019Lees meer
 
 
Fruit en groente hebben prio 1 bij DelhaizeLees meer
 
 
Diverse redenen waarom de energiefactuur nog niet meteen daaltLees meer
 
 
Boomkwekerij René Nicolai: "Blijft de fruitteeltsector conservatief?"Lees meer
 
 
Visserij en Brexit Lees meer
 
 
Themanamiddag: ‘Reductie van stikstof en drift’Lees meer
 
 
Voedselveiligheid neemt verder toeLees meer
 
 
50% Nederlandse beweiders in de knel door droogteLees meer
 
 
Euro weer op pre-brexit-niveauLees meer
 
 
Nieuwe teelten met potentieel in Proefcentrum HerentLees meer
 
 
Compleet nieuwe elektrische aandrijflijn voor trekker CumminsLees meer
 
 
Zondag opendeurdag hoevewinkel de Lentescheure in De HaanLees meer
 
 
Maken voedingsvezels minder vergeetachtig?Lees meer
 
 
Stand van zaken aangaande ring Diksmuide Lees meer
 
 
Certificaten beschikbaar via BECERTLees meer
 
 
Maïsprijs daalt verderLees meer
 
 
Rurale sociologie van in Vlaanderen tot in PolenLees meer
 
 
Wat verandert er per 1 juli?Lees meer
 
 
ILVO-studie rond Agro-ecologie: eindrapportLees meer
 
 
Eén inlogmiddel voor Nederlandsee ondernemersLees meer
 
 
Fijnstofemissie bij droogtunnels voor kippenmest - Lees meer
 
 
Meer buienLees meer
 
 
27 juni: de warmste dag ooit in ons land Lees meer
 
 
Natuurbegraafplaatsen en de rol van het Agentschap voor Natuur en Bos bij de concretiseringLees meer
 
 
Voorstelling Marieke VerbekeLees meer
 
 
Timken neemt Groeneveld Group over, versterking automatische smering platform (mededeling)Lees meer
 
 
Nestlé spreekt van belangrijke inkoop van eigen aandelenLees meer
 
 
Controle emissiearme kippenstallenLees meer
 
 
CBOT: net in het groenLees meer
 
 
Studiedagen, vergaderingen en demo'sLees meer
 
 
Preventie van bos- en heidebrandenLees meer
 
 
Uitbreiding van de omgevingsvergunning Lees meer
 
 
Verslag Landbouw- en VisserijraadLees meer
 
 
Gevolgen van de droge weersomstandigheden voor diverse steunmaatregelenLees meer
 
 
Vlaanderen stevent af op de tweede landbouwramp in half jaar (update)Lees meer
 
 
Weerbericht voor de landbouwLees meer