Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 06 okt 2018 15:45 

Studiedagen, vergaderingen en demo's


Naar gewoonte brengen we elke dag een overzicht van de agrarische & voedingsagenda. We beperken ons tot de belangrijkste agendapunten en hebben de mogelijkheid om uw voorstellen op te nemen in de agenda.

Ju met 't peird
> 26 augustus: stoet in Kalfort-Puurs waarvoor drie enkelspannen (hier moet naast de wagens gelopen worden) en één vierspan nodig zijn. Stoet vertrekt
om 11 uur. Inschrijven voor 1 augustus bij Marc (na 16 uur).
> 8 september: 10 paarden nodig voor een stoelendansdemonstratie en daarna rond te stappen met kinderen op de rug, in Heist-op-den-Berg.
lnschrijven voor 25 augustus bij Bart (na 18 uur).
> 30 september: stoet in Grimminge.
Verschillende paarden (alle kleuren) en aanspanningen nodig. Inschrijven bij Marc na 16 uur.
Contactgegevens Raf: 0496 55 87 88.
Contactgegevens Marc: 0472 45 51 15.
Contactgegevens Bart: 0468 32 48 35.

04/09/2018-05/09/2018
Kolencongres: Kolen, een teelt met toekomst

Op 4 en 5 september nodigen LAVA, Inagro, BB, PSKW, INGRO, PCG, Departement Landbouw en Visserij en TACO alle stakeholders en kolentelers uit op hun congres over kolen: "Kolen, een teelt met toekomst". De academische zittingen op 4 september hebben plaats in Brugge, in het Provinciehuis Boeverbos. Op 5 september volgen begeleide rondritten naar teeltbedrijven, een groenteverwerkend bedrijf en onderzoekscentrum Inagro. Het congres focust op onderzoek, productie, innovatie en marketing van brassica en doelt op het netwerken en uitwisselen van informatie en trends.
Praktisch:
•    Datum en locatie: Dinsdag 4 en woensdag 5 september 2018, Provinciehuis Boeverbos, Brugge
•    Vooraf inschrijven is noodzakelijk en kan tot uiterlijk 15 augustus. Meer informatie en mogelijkheid tot inschrijven via www.brassica2018.be
Meer info via www.inagro.be/agenda

04/09/2018
Samen naar een goede waterkwaliteit in de Bollaertbeek

Samen werken aan een goede waterkwaliteit werpt zijn vruchten af. We hebben al veel gepraat over de problematiek rond gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater, nu is het tijd voor actie. In deze vergadering leggen we de geselecteerde trajecten voor, geven we uitleg rond beheersovereenkomsten en randbeheer en gaan we dit alles bespreken in workshops.
Praktisch:
•    Datum en locatie: Dinsdag 4 september 2018,
Zuid-Bellegoed, Rijselseweg 85, 8900 Ieper
•    Contactpersoon: Elien Dupon, elien.dupon@inagro.be, 051 14 03 07
•    Inschrijven is gewenst via www.inagro.be/inschrijven of per telefoon (051 14 03 07)
•    Meer info via www.inagro.be/agenda

07/09/2018
Geleid bezoek praktijkcentrum insectenkweek

Het onderzoek naar industriële insectenkweek blijft groeien. Ben je (als starter) actief in de sector en benieuwd naar onze aanpak? Elke maand organiseren we een bezoek aan onze onderzoeksruimtes en kweekcellen.
Praktisch:
•    Datum en locatie: Vrijdag 7 september 2018, Inagro
•    Contactpersoon: Jonas Claeys, jonas.claeys@inagro.be, 051 27 32 35
•    Gratis deelname. Inschrijven is noodzakelijk. Stuur hiervoor een mailtje naar jonas.claeys@inagro.be
•    Meer info via www.inagro.be/agenda

07/09/2018
Workshop "Van helikoptervlucht tot extra zoetwateropslag"

In opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij vloog een helikopter met een grote hoepel vorige zomer over het Westkustgebied. Zo werd de geleidbaarheid in de bodem gemeten, die ons meer vertelt over de aanwezigheid van zoet en zout grondwater. Heb je interesse in de resultaten van de helikoptervluchten en wat we ermee kunnen doen? Ben je benieuwd naar de resultaten van de bevraging bij landbouwers? Wil je weten welke maatregelen mogelijk zijn om extra zoet water te stockeren? Wil je meedenken over de haalbaarheid van dergelijke maatregelen? Kom dan naar deze workshop en denk mee!
Praktisch:
•    Datum en locatie: Vrijdag 7 september 2018,
Streekhuis Westhoek - Esenkasteel, Woumenweg 100, 8600 Diksmuide
•    Contactpersoon: Elien Dupon, elien.dupon@inagro.be, 051 14 03 07
•    Graag inschrijven voor 4 september via elien.dupon@inagro.be of per telefoon (051 14 03 07)
•    Meer info via www.inagro.be/agenda

11/09/2018
Machinedemo niet-kerende grondbewerking en demo groenbedekkers

Op dinsdag 11 september 2018 organiseren Inagro en de Vlaamse Overheid een demonamiddag rond goede bodemzorg. Met een machinedemo van verschillende niet-kerende grondbewerkingsmachines en een rondgang door de verschillende groenbedekkermengsels willen we opnieuw het belang van een goede bodemzorg aangeven.
Praktisch:
•    Datum en locatie: Dinsdag 11 september 2018,
Kruising Broekenhoek met Slavaetstraat te Moen (Zwevegem)
•    Contactpersoon: Annelies Pollentier, annelies.pollentier@inagro.be, 051 27 33 83 of Franky Coopman, franky.coopman@inagro.be, 051 27 33 45
•    Gratis deelname. Bij slecht weer wordt de demo verplaatst naar dinsdag 18 september 2018. Wens je op de hoogte gehouden te worden indien de demo wordt verplaatst, registreer je dan via www.inagro.be/inschrijven
•    Meer info via www.inagro.be/agenda
•    Contactpersoon: Stephanie Jonckheere, stephanie.jonckheere@inagro.be, 051 27 33 36
•    Meer info via www.inagro.be/agenda

         Nieuwsflash
 
Afremmen van de Belgische klimaatambitie in Europa door de Vlaamse Regering Lees meer
 
 
Eerste Nieuw-Zeelandse kiwi's van het seizoen aangekomenLees meer
 
 
Steun voor innovatieve oplossingen voor een duurzame land- en tuinbouwLees meer
 
 
Investeringssteun Vlaams Landbouwinvesteringsfonds Lees meer
 
 
Leegstandsvergoeding pluimveehouders in kader vogelgriep Lees meer
 
 
Wegverkeer uitzonderlijke voertuigen Lees meer
 
 
Versterking dierenwelzijnscontroles Lees meer
 
 
Compensatie schade aan landbouwteelten veroorzaakt door ongunstige weersomstandigheden Lees meer
 
 
Brouwen we binnenkort ook vlees?Lees meer
 
 
Digitalisering zorgt voor jobdaling in de landbouwLees meer
 
 
1.275.000 euro toelage voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleidLees meer
 
 
Reflectienota op MAP6Lees meer
 
 
Francesco Vanderjeugd is klaar om met West-Vlaanderen een versnelling hoger te schakelenLees meer
 
 
Producten op basis van mancozeb tijdelijk toegelaten tegen cercospora-bladvlekkenziekte Lees meer
 
 
De behandelingsdrempel “groene bladluizen” is bereikt Lees meer
 
 
Nieuwe opkomsten van onkruiden gesignaleerd in de bieten Lees meer
 
 
Afrikaans Manneken Pis plast melk voor eerlijke melkprijs Lees meer
 
 
Blauwtong : Bilateraal akkoord België – Nederland Lees meer
 
 
Eerlijkheid in de voedselvoorzieningsketen: EC wil meer prijstransparantie Lees meer
 
 
Groen licht voor MAP 6: wat betekent dit nu? Lees meer
 
 
Projectoproep Natuur in je Buurt 2019 Lees meer
 
 
MAP 6 goedgekeurdLees meer
 
 
Dierenwelzijnskeurmerk voor landbouwhuisdierenLees meer
 
 
Algemene plicht tot bedwelming van dieren voorafgaand aan de slachtLees meer
 
 
Burgerplatform Leefbaar E403 wapent zich voor strijd tegen Ventilus hoogspanningsproject Lees meer
 
 
Grondwaardeverlies bij bebossing Lees meer
 
 
Crisismaatregelen om verspreiding van het laag pathogene influenza A virus type H3 tegen te gaanLees meer
 
 
Vrijdag 31 mei, uiterste wijzigingsdatum van de verzamelaanvraag Lees meer
 
 
Samenstelling van het Centraal Comité van het JachtfondsLees meer
 
 
Actieplan Droogte en Wateroverlast 2019-2021Lees meer