Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 07 nov 2018 16:18 

Erkenning 'Visserij Verduurzaamt'


Vraag om uitleg over de erkenning 'Visserij Verduurzaamt' van Sabine Vermeulen aan minister Joke Schauvliege

De voorzitter

Mevrouw Vermeulen heeft het woord.

Sabine Vermeulen (N-VA)

De Vlaamse visserij heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om duurzamer te worden en lanceerde in juni ‘Visserij Verduurzaamt’, een erkenning van de Belgische rederijen inzake verduurzaming.

Op basis van elf indicatoren ontwikkelde het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) de VALDUVIS-tool om die inspanningen in cijfers uit te drukken. Via VALDUVIS kan elk vaartuig individueel opgevolgd worden.

Reders die meestapten in het project, engageerden zich ook om te werken aan een verbetertraject. Reders en vissers zullen op basis van de individuele scores over de diverse indicatoren en onder wetenschappelijke begeleiding van het ILVO zoeken hoe zij hun globale score kunnen verbeteren. Dit vraagt van hen extra inspanningen, maar op die manier wordt elk vaartuig en de vloot in het geheel nog duurzamer.

Via een icoontje op de veilklok en veilfactuur in de visveilingen is te zien of de vis die daar wordt verkocht, al dan niet afkomstig is van een vaartuig dat een voldoende ‘Visserij Verduurzaamt’-score haalt.

Minister, de vertegenwoordigers van de handel zijn vragende partij om de communicatie over ‘Visserij Verduurzaamt’ door te trekken naar de consument. Momenteel is de erkenning enkel business-to-business en stopt die dus in de eerste verkooppunten. De mogelijkheid om door te trekken naar de rest van de keten bestaat, maar dan moet ook de traceerbaarheid over de volledige keten gegarandeerd zijn. Hoe staat u tegenover dit voorstel? Is er een mogelijkheid om ‘Visserij Verduurzaamt’ uit te breiden naar de rest van de keten?

Zou deze oefening deel kunnen uitmaken van een vervolgtraject op het bestaande MaViTrans-project (Markterkenning voor een Visserij in Transitie)?

De voorzitter

Minister Schauvliege heeft het woord.

Minister Joke Schauvliege

Mevrouw Vermeulen, ik dank u omdat u zo positief staat tegenover het project ‘Visserij Verduurzaamt’. Ik ben daar ook bijzonder enthousiast over. Het is een project dat gefinancierd wordt door het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) en het Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector (FIVA) en is een samenwerking tussen de Rederscentrale en het ILVO.

Het VALDUVIS-project is een belangrijk project in dit kader waarbij de focus nu vooral ligt op de begeleiding van deze reders die het duurzaamheidsmeetinstrument actief toepassen en waarbij de overige Vlaamse reders ook begeleid en ondersteund worden om hun duurzaamheidsscore te verbeteren.

Intussen wordt ook uitgezocht hoe de visverwerkende industrie, de handel en de consument kunnen worden geïnformeerd over de duurzaamheidsbeoordelingen. Volgens mijn informatie zijn de vertegenwoordigers van de handel en van de verwerking vragende partij om de communicatie over ‘Visserij Verduurzaamt’ door te trekken vanaf de visveiling doorheen de handel en de distributie naar de consument. Ik ben verheugd met deze interesse en moedig deze ook aan.

Het knelpunt op dit moment is dat men de traceerbaarheid nodig heeft van de vis over de volledige keten, dus vanaf de visveiling over de vishandel tot in het detailverkooppunt waar de vis aan de consument aangeboden wordt. Deze traceerbaarheid is er vandaag nog niet, maar de sector wil dat en iedereen staat daarachter. Momenteel worden gesprekken gevoerd om na te gaan hoe dit kan worden gegarandeerd.

Binnen het huidige MaViTrans-project dat getrokken wordt door de Rederscentrale en door het ILVO, is het lanceren van de marktoepassing tot aan het punt van eerste verkoop inderdaad opgenomen. De komende maanden heeft de Rederscentrale besprekingen met de retail en met de verwerking. Ze hopen hiermee een beter zicht te krijgen op wat zij verwachten van ‘Visserij Verduurzaamt’ en op wat nodig is om die markterkenning te krijgen.

Dit is dus een positief verhaal waar men nu de volgende stap wil zetten naar de volledige keten. Ik sta daarachter. Dat kan binnen het MaViTrans-project, maar er moeten nog een aantal stappen worden gezet om de traceerbaarheid te garanderen. Ik maak me echter sterk dat de sector dat wil doen en dat wij daar ook achter staan.

De voorzitter

Mevrouw Vermeulen heeft het woord.

Sabine Vermeulen (N-VA)

Minister, mijn enthousiasme over VALDUVIS is even groot als het uwe. Ik ben ervan overtuigd dat dit een geloofwaardig label is, waar heel sterk aan is gewerkt en waar ook verder aan wordt gewerkt. We hebben vorige week kunnen lezen dat de Europese garnaalvissers het label van de Marine Stewardship Council (MSC) voor de garnaalvisserij hebben goedgekeurd, maar dat dit in België niet is gebeurd. Net om die reden denk ik dat het ‘Visserij verduurzaamt’-label een nog betere tool kan zijn om het keurmerk naar de handel en naar de buitenlandse verkooppunten uit te breiden. Het is voor ons duidelijk dat de erkenning niet enkel op de veilklok moet blijven slaan, maar ook naar de markt moet kunnen worden gebracht. Ik hoop dat hier verder werk van zal worden gemaakt.

De voorzitter

De heer Dochy heeft het woord.

Bart Dochy (CD&V)

Voorzitter, ik heb een korte aanvullende vraag. Niet alle reders stappen mee in dit project. Kennen we de redenen? Gaat het, om het wat plastisch uit te drukken, om koudwatervrees? Worden die mensen nog aangespoord of gestimuleerd? De toetreding tot dit label gebeurt natuurlijk per definitie vrijwillig. Zijn er engagementen of inspanningen om alle reders over de brug te krijgen om in dit interessant label te stappen?

Jos De Meyer (CD&V)

Minister, ik merk bijzonder grote eensgezindheid en enig enthousiasme met betrekking tot dit project. Als ik u goed heb begrepen, wilt u een nog grotere participatie. Mijn vraag houdt eigenlijk een suggestie in. Vragen de reeds toegetreden reders aandacht voor specifieke punten om een grotere toegankelijkheid voor alle reders te vergemakkelijken?

De voorzitter

Minister Schauvliege heeft het woord.

Minister Joke Schauvliege

Mevrouw Vermeulen, de volgende vergadering van de stuurgroep vindt eigenlijk vrij binnenkort plaats, op 30 november 2018. We zullen dan meer informatie hebben. U was trouwens ook aanwezig op het startmoment in Brugge. Ik was daar ook.

Dat niet alle reders hier zijn ingestapt, heeft te maken met het feit dat nog niet iedereen aan alle criteria voldoet. Met de reders die geïnteresseerd zijn om hierin te stappen, wordt een actief verbetertraject gestart om na te gaan welke punten moeten worden aangepast om toch aan de erkenningscriteria van het label te voldoen. Natuurlijk beslist de reder zelf of hij die verdere inspanningen wil leveren.

Het is altijd een afweging. We moeten voldoende duurzaamheid garanderen, maar we moeten ook voor de toegankelijkheid zorgen, zodat iedereen hier kan instappen. Dat is een moeilijke evenwichtsoefening. Ik denk dat we lessen kunnen trekken uit die verbetertrajecten om na te gaan of bepaalde criteria misschien te moeilijk zijn of niet kunnen worden gehaald. Het is een lerend netwerk en daarom werkt het verbetertraject in de richting van de reders en in de richting van het label dat is ontwikkeld.

De voorzitter

De vraag om uitleg is afgehandeld.  Nieuwsflash
 
Karkasindeling geslachte runderen en varkens Lees meer
 
 
Preventie, surveillance en bestrijding van klassieke en Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnenLees meer
 
 
Wijziging uitvoeringsbesluiten decreet over het integraal waterbeleidLees meer
 
 
Landbouwers slaan waterreserve op Lees meer
 
 
BFA: Europese duurzaamheidsstrategie 2030 voor de diervoedersectorLees meer
 
 
Dirk Van Thielen wordt nieuwe voorzitter van BFALees meer
 
 
Wilde metselbijen zorgen voor bestuiving van fruitLees meer
 
 
Vraag over de crisis in de fruitsector Lees meer
 
 
De gevolgen van de droogte voor de landbouwLees meer
 
 
De Noordzee levert ons water?Lees meer
 
 
2e FAR-behandeling noodzakelijk na 6-8 dagen na de eerste FAR-behandelingen Lees meer
 
 
Subsidies voor beheerovereenkomstenLees meer
 
 
Biogas-E en VCM slaan de handen in elkaar samenwerking Lees meer
 
 
Groen gas maakt de vergroening van de energiemarkt betaalbaar voor iedereen Rudy Hoe ziet de toekoLees meer
 
 
Puur vlees wint aan belangLees meer
 
 
'Afschakelplaní voor water bij grote droogte Lees meer
 
 
Uitzaai vlas: goed gestart is half gewonnenLees meer
 
 
Het Vlaamse energie- en klimaatplanLees meer
 
 
Vraag om uitleg over de lage grondwaterstanden en infiltratiebonusLees meer
 
 
Parlementaire vraag over het met de landbouwsector gesloten convenant Enterische emissies Lees meer
 
 
Koninklijk besluit inzake de tachograaf en de rij- en rusttijdenLees meer
 
 
VLAM lanceert nieuwe melkcampagne Lees meer
 
 
Appel- en perenteelt erkend als sectoren in crisis Lees meer
 
 
Erosiebestrijdingsmaatregelen onder de randvoorwaarden Lees meer
 
 
Grafische overlapingen in de verzamelaanvraagLees meer
 
 
Greenyard en Carrefour BelgiŽ tekenen een principeakkoord om hun commerciŽle relatie te versterken Lees meer
 
 
KB betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biocidenLees meer