Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten

36 zoekresultaten gevonden voor "pluimveehouder".
 vandaag: 13 jun 2024 Geen artikelen 
 gisteren: 12 jun 2024 Geen artikelen 
 laatste week: 06 jun 2024 - 12 2024 Geen artikelen 
 2 weken geleden: 30 mei 2024 - 06 2024 Geen artikelen 
 3 weken geleden: 23 mei 2024 - 30 2024 Geen artikelen 
 4 weken geleden: 16 mei 2024 - 23 2024 Geen artikelen 
 ouder dan 4 weken: 36 artikelen 

Infosessies stikstofdecreet Vlaamse overheid (11:49)

Eind januari 2024 werd het Stikstofdecreet in het Vlaams Parlement goedgekeurd. Dit decreet werd op 22 februari 2024 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, wat betekent dat het van kracht is vanaf vrijdag 23 februari 2024. De Vlaamse overheid organiseert hieromtrent verschillende infosessies. We geven hieronder een overzicht van alle geplande webinars, alsook van de afgelopen sessies met mogelijkheid om deze te opnieuw te bekijken.

Overweeg je een wijziging van de voedersamenstelling op je varkens- of pluimveebedrijf? (10:03)

Een wijziging doorvoeren in de voedersamenstelling van je dieren kan op verschillende manieren. Afhankelijk van deze keuze zal de vereiste inspanning van de veehouder variëren. Zo kan het gaan om het vragen van een ander voeder aan de voederfirma of het inmengen van kleine of grote(re) hoeveelheden eigen grondstoffen. Even goed kan het gaan om een omschakeling naar volledig sojavrij voederen. Landbouwers nemen dit soort beslissingen niet halsoverkop maar wegen meestal grondig de pro’s en contra’s tegenover elkaar af. Uit verkennend ILVO-onderzoek blijkt dat de drijfveren hiertoe tot drie grote categorieën terug te brengen zijn, namelijk type landbouwer, type bedrijf en omgeving.

Innovaties met vlasnevenstromen in de biogebaseerde economie (14:14)

Vlas zit in de lift in Vlaanderen. De groeiende vraag naar hernieuwbare grondstoffen doet het areaal stijgen. Zowel de vlasvezels als het stof en de lemen kennen interessante toepassingen in de bouw, chemie, nieuwe materialen en landbouw. Om dit potentieel beter bekend te maken, hebben vlasmuseum Texture en de B2BE Facilitator een reeks van vier filmpjes gecreëerd. Ze maken deel uit van de jaarlijkse publieke vlascampagne van het museum, dat met het fietsevent Vlas à Vélo op 23 en 24 juni zijn hoogtepunt kent.

Vogelgriep kippenbedrijf Minderhout: 30.000 dieren geruimd (12:16)

Bij een commercieel pluimveebedrijf in Minderhout is vogelgriep vastgesteld. Om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, zijn het pluimvee en de vogels die aanwezig waren in het bedrijf zondag geruimd. Het gaat echter om een gebied met een hoge pluimveedichtheid. In meer dan 50 bedrijven in de regio worden daarom strenge bioveiligheidsmaatregelen opgelegd.

Salmonella in bereide producten met ingevoerd kippenvlees (15:49)

Vraag om uitleg over de kwaliteit van het kippenvlees en het dierenwelzijn in kippenkwekerijen
van Tinne Rombouts aan minister Ben Weyts en minister Hilde Crevits

Vraag om uitleg over salmonella in bereide producten met ingevoerd kippenvlees
van Stijn De Roo aan minister Hilde Crevits

Nieuwe haard van vogelgriep op pluimveebedrijf in Veurne (09:24)

Er is opnieuw vogelgriep van het hoogpathogene type H5N1 vastgesteld op een commercieel pluimveebedrijf in ons land. Het gaat om een bedrijf in het West-Vlaamse Veurne, zo maakte het FAVV bekend. Om een verdere verspreiding te voorkomen, wordt het nog aanwezige pluimvee geruimd. Daarnaast wordt er ook een beschermingszone van 3 kilometer rond het bedrijf ingesteld en een bewakingszone van 10 kilometer.

Vogelgriep in twee pluimveebedrijven in Alveringem en Ravels (18:30)

In twee pluimveebedrijven in Alveringem (provincie West-Vlaanderen) en Ravels (provincie Antwerpen) is vogelgriep vastgesteld. Het aanwezige pluimvee moet geruimd worden. Dat meldt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) woensdagavond.
De omliggende pluimveebedrijven weten nog van niks ... .

Dierenwelzijn in de farm-to-forkstrategie van de EU (17:04)

Vraag om uitleg over dierenwelzijn in de farm-to-forkstrategie van de Europese Unie van Ludwig Vandenhove aan minister Hilde Crevits

Nieuw geval van hoogpathogene vogelgriep in Le Roeulx (08:47)

Nieuw geval van hoogpathogene vogelgriep in Le Roeulx
Op 10 juni werd een nieuw geval van hoogpathogene vogelgriep van het type H5N8 vastgesteld bij een hobbyhouder in Le Roeulx . Rond de besmette locatie werden de volgende restrictiegebieden afgebakend: een tijdelijke bufferzone met een straal van 500 m, een beschermingszone met een straal van 3 km en een bewakingszone met een straal van 10 km.

Data bijdragen Sanitair Fonds 2021 kleine herkauwers en pluimvee vervroegd (09:21)

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu bereidt momenteel de campagne voor de inning van de verplichte bijdragen voor het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten voor het jaar 2021 voor. De inning voor de sector kleine herkauwers en voor de sector pluimvee zal geleidelijk vervroegd worden.

Duurzame toekomst voor de pluimveesector (08:20)

Vraag om uitleg over de buitenlandse embargo's op Belgisch pluimvee ten gevolge van het vogelgriepvirus van Sofie Joosen aan minister Hilde Crevits

Vraag om uitleg over een duurzame toekomst voor de pluimveesector van Stijn De Roo aan minister Hilde Crevits

Koudeprotocol voor pluimvee (15:25)

Vraag om uitleg over het koudeprotocol voor pluimvee van Gwenny De Vroe aan minister Ben Weyts

Vogelgriepvirus H5: uitbraak van hoog pathogene variant in Deerlijk (17:57)

Op 29 januari 2021 is het vogelgriepvirus van het type H5N8 vastgesteld op een kalkoenenbedrijf in de gemeente Deerlijk, provincie West-Vlaanderen. Het gaat om een hoog pathogene variant van het virus.

Vogelgripevirus H5: uitbraak in Menen (10:38)

Net als in verschillende Noord-Europese landen is nu ook in België een uitbraak van het hoog pathogeen vogelgriepvirus H5 bevestigd in de gemeente Menen, provincie West-Vlaanderen. Het gaat om besmettingen in een vleeskippenbedrijf waar een licht verhoogde sterfte onder het pluimvee werd opgemerkt. Om een verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, werd het aanwezige pluimvee geruimd en worden een beschermingsgebied van 3km en een toezichtsgebied van 10 km rond de haard ingesteld.

Vogelgriep in Polen (12:26)

Polen is niet langer vogelgriepvrij. Dat meldde de OIE (wereldorganisatie voor diergezondheid) op 31 december 2019. In Oost-Polen werd een uitbraak van de hoog pathogene Aviaire Influenza (H5N8) vastgesteld. Op 3 januari hebben zich volgens Poolse media al 4 bedrijven gemeld met positief geteste dode vogels.

Herbevolkingsvergoeding voor getroffen pluimveehouders: SNEL indienen! (17:43)

Vandaag keurde de Vlaamse regering een besluit goed dat voorziet in een herbevolkingsvergoeding voor pluimveehouders die in het voorjaar getroffen werden door het H3N1 virus. Hilde Vautmans benadrukt het belang van het snel indienen van de dossiers: de deadline hiervoor ligt op 1 december.

Overheid houdt een kater over aan de bestrijding van H3N1 (18:40)

Op 11 juli 2019 verscheen, dankzij een alsnog bekomen spoedprocedure, het KB betreffende het verplicht opruimen van H3-positieve pluimveebedrijven. Pas drie maanden nadat het H3-virus zijn duivels ontbond, drie maanden te laat… Het KB betreffende de vergoedingen ligt momenteel nog bij de Raad van State, waar men het advies begin september verwacht. Door het verplicht opruimen met vergoeding lijkt het precies of de sector eindelijk heeft kunnen bekomen wat het wou, helaas is dit door het uitblijven van de retroactiviteit* slechts een illusie. De H3-getroffen pluimveehouders blijven in de kou staan. Nederland, dat aanvankelijk negatief tegenover ruimen en vergoeden bij een H3-besmetting stond, heeft besloten dit toch te doen. Het lijkt of de getroffen pluimveehouders het leergeld moeten betalen voor de overige Belgische en Nederlandse pluimveesector.

Witte eieren/kippen zijn veel duurzamer (11:27)

Is het duurzamer om witte leghennen te houden i.p.v. bruine leghennen? Klopt het dat witte hennen minder eten dan bruine hennen en makkelijker langer kunnen worden aangehouden? Leggen ze meer eieren per jaar dan bruine hennen?

Het is een kunst om nog boer te blijven (12:40)

De veeteeltsector staat voor grote uitdagingen. De vleesconsumptie daalt al jaren. Dat leidt tot overaanbod en steeds scherpere prijzen. Bovendien eisen klimaatbetogers een drastische afbouw van de veestapel. En de komende jaren gaan veel boeren met pensioen. Wie houdt het hoofd boven water?
Knack

Kweken Belgisch rundvlees al jaren verlieslatend (11:42)

De kwekers van rundvlees zoals het befaamde Belgische witblauw-ras zijn al jaren verlieslatend. Ook de varkens- en kippenboeren hebben het enorm lastig. Nieuwe cijfers over 2018 doen de alarmbellen afgaan.

BIG Challenge zoekt deelnemers voor elfde keer Alpe d’HuZes (13:40)

Komend jaar gaat opnieuw een grote groep agrariërs een week vrij nemen om deel te nemen aan Alpe d'HuZes. Ze zetten zich daar in om sponsorgeld in te zamelen voor de strijd tegen kanker en om de agrarische sector te promoten. Zaterdag 10 november is de aftrap voor de elfde editie. Nieuwe deelnemers en geïnteresseerden zijn van harte welkom.

Transparant eierprijzensysteem iStep gemoderniseerd (11:36)

Het prijsinformatiesysteem en de website van iStep is vernieuwd. Zowel de leesbaarheid als het eenvoudig invoeren van data via mobiele apparaten is verbeterd waardoor legpluimveehouders nog eenvoudiger prijsinformatie van zowel eieren als slachtkippen in kunnen zien.

Nieuw emissieproject wil ammoniakuitstoot aan de bron aanpakken (20:25)

Pluimveebedrijven gebruiken vaak end-of-pipe technieken om de ontstane uitstoot naar de omgeving te reduceren. Het project ‘Naar een meer duurzame pluimveehouderij via brongerichte vermindering van ammoniakemissie’ draait de rollen om en probeert het ontstáán van de ammoniakemissie te reduceren; een aanpak bij de bron dus.

Nieuwe regelgeving identificatie en registratie (I&R) voor pluimvee en konijnen (16:41)

Op 4 juli 2018 is het koninklijk besluit van 25 juni 2018 tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor pluimvee, konijnen en bepaald hobbypluimvee verschenen.
Dit besluit verduidelijkt en detailleert de regels voor de registratie van houders van pluimvee en konijnen en van hun bedrijven in SANITEL via een erkende vereniging van hun keuze (ARSIA of DGZ).

Reactie Belplume op beelden Belgische pluimveehouderij (17:51)

Belplume heeft kennisgenomen van de beelden die door GAIA verspreid worden. Wij betreuren ten zeerste dat de Belgische pluimveesector met deze beelden in een negatief daglicht wordt geplaatst.

Agridagen: nieuw staluitkomst-concept NestBorn (10:45)

De 3 broederijen uit broederijgroep BHV presenteerden tijdens de Agridagen hun nieuwe concept voor het laten uitkomen van kuikens in de stal: NestBorn.

Neem deel aan Camprevent (15:58)

Op 1 januari 2018 start ILVO – met ondersteuning van DGZ – een nieuw project onder de naam ‘Camprevent’. Dit project beoogt verhoogde bioveiligheid op vleeskuikenbedrijven ter reductie van Campylobacter.

Nederlandse pluimveehouder geeft 3 opties bij te hoge waarde van fipronil in de eieren (18:06)

Pluimveebedrijven die een stal met het middel Dega-16 tegen bloedluis hebben laten behandelen door het bedrijf Chickfriend waarbij mogelijk een vervuiling met het niet toegelaten middel fipronil is ontstaan hebben een paar opties. Omdat een besmetting met fipronil geen bestrijdingplichtige dierziekte is, bepaalt het ministerie van Economische Zaken niet wat moet worden gedaan.

„Vleeskuikens worden voorzichtiger gevangen” (12:05)

Goed nieuws voor Nederlandse vleeskuikens. Pluimveehouders hebben voldoende maatregelen genomen om te voorkomen dat de diertjes letsel oplopen tijdens het vangen, maakte de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) vrijdag bekend.

Silo verplettert chauffeur voederwagen op pluimveebedrijf (08:36)

Een vrachtwagenchauffeur is gisteravond in Olmen (Balen) om het leven gekomen bij een arbeidsongeval.

Aanhoudende wantoestanden in de vleessector (16:17)

Vraag om uitleg over dierenleed in kippenkwekerijen van Els Robeyns aan minister Ben Weyts

Vraag om uitleg over de aanhoudende wantoestanden in de vleessector van Jelle Engelbosch aan minister Ben Weyts

Vraag om uitleg over het dierenleed in kippenkwekerijen van Bart Caron aan minister Ben Weyts

Interpellatie over de handhaving van de wetgeving inzake dierenwelzijn van Hermes Sanctorum-Vandevoorde aan minister Ben Weyts

Optimalisering van het dierengezondheidsprogramma voor pluimvee (15:59)

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landbouw Willy Borsus een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de optimalisering beoogt van het dierengezondheidsprogramma voor pluimvee.

16 innovatieve landbouwprojecten geselecteerd voor ondersteuning (17:29)

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft een totaalbudget van 7,7 miljoen euro vrijgemaakt voor de ondersteuning van innovatieve landbouwprojecten. Een selectieprocedure bepaalde de 16 kwalitatief meest hoogstaande projecten. Innovatie in de land- en tuinbouwsector is namelijk van cruciaal belang om de economische ontwikkeling te stimuleren en het hoofd te bieden aan de vele maatschappelijke uitdagingen.

Opleiding welzijn van vleeskuikens (16:50)

De Europese richtlijn 2007/43/EG tot vaststelling van minimumvoorschriften voor de bescherming van vleeskuikens, die omgezet werd door het gelijknamige koninklijk besluit van 13 juni 2010, voorziet in artikel 4 dat de houders van vleeskuikens een specifieke opleidingscursus over het welzijn van deze dieren moeten gevolgd hebben.

'Ook in ons land risico op NCD, vaccineren blijft nodig' (10:48)

Ook in België en Nederland kan Newcastle Disease (NCD) voorkomen bij pluimvee. Vaccineer pluimvee goed en maak een gedegen en serieus plan van aanpak als de NCD titer van koppel niet goed is.

Lidl gaat vlees van haantjes van legrassen verkopen (10:35)

Discounter Lidl gaat als eerste supermarkt hanenvlees verkopen van legrassen. Normaal worden de haantjes van legrassen direct uit het ei vergast omdat ze geen waarde hebben in de productie. Wakker Dier beloont Lidl met een positieve radiospot voor deze dierenwelzijnsprimeur. De legkippen gaan vanaf deze zomer eieren leggen op een nieuw pluimveebedrijf in Nederlands Limburg.
  Nieuwsflash
 
ETCH-pleidooi voor ondergronds hoogspanningsnetwerk op gelijkstroom - Impact op Ventilus Lees meer
 
 
Conditionaliteit 2023-2027 GLBLees meer
 
 
Overstromingen van 5 - 22 november 2023 erkend als ramp: indienen dossierLees meer
 
 
Grondwaterstand uitzonderlijk hoog na zeer natte lente Lees meer
 
 
Projectgebied Brabantse Wouden - Toekomstperspectieven voor landbouwexploitaties Lees meer
 
 
Leadership transition SESVanderHaveLees meer
 
 
Investeringsprojecten duurzame verwerking en afzet landbouwproducten Lees meer
 
 
Uiterste zaaidatum voor maïs 15 juni? Lees meer
 
 
Verzamelaanvraag wijzigen tot en met vrijdag 14 juni 2024 Lees meer
 
 
Demo onkruidbestrijding in ruggenteelten Lees meer
 
 
Slechte weersomstandigheden doen de veldwerkzaamheden vertragen, wat nu met mijn verzamelaanvraag?Lees meer
 
 
Agrifirm: the power of regenerative agricultureLees meer